Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Kwiecień


Podstrony:
 • Uchwała Nr IV-59/2013
  w sprawie: powołania komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ
 • Uchwała Nr IV-60/2013
  w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-61/2013
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-62/2013
  w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie - SZPZOZ
 • Uchwała Nr IV-63/2013
  w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2013 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie
 • Uchwała Nr IV-64/2013
  w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2013 Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Radzyminie
 • Uchwała Nr IV-65/2013
  w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2013 Środowiskowego Domu Samopomocy TPD Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach
 • Uchwała Nr IV-66/2013
  w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2013 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu
 • Uchwała Nr IV-67/2013
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-68/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek pomocniczych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-69/2013
  w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr IV-3/2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 04.01.2013 r. w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-70/2013
  w sprawie: upoważnień do wykonywania wszystkich czynności zastrzeżonych do kompetencji Zarządu w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Uchwała Nr IV-71/2013
  w sprawie: upoważnienia Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach do realizacji projektu „Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości”
 • Uchwała Nr IV-72/2013
  w sprawie: zmieniającą uchwałę Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024
 • Uchwała Nr IV-73/2013
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w roku 2013
 • Uchwała Nr IV-74/2013
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-75/2013
  w sprawie: upoważnienia Geodety Powiatowego Pana Marcina Sosińskiego do prowadzenia rozmów z Przedsiębiorstwem Geodezyjno – Kartograficznym OPGK Rzeszów S.A.
 • Uchwała Nr IV-76/2013
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-77/2013
  w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXVIII-297/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku
 • Uchwała Nr IV-78/2013
  w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-79/2013
  w sprawie: zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-80/2013
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 23.04.2013 r., godz. 11.54
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 23.04.2013 r., godz. 11.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.04.2013 r., godz. 11.54Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 3770 razy.