Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 19/2013

z dnia 29.04.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 19/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 29 kwietnia 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Andrzej Olszewski
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska.

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
3.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 13.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd zatwierdził bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat Wołomiński sporządzony na dzień 31.12.2012 r.

Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął uchwały, których projekty zostały przedstawione przez Skarbnik:
1)Uchwałę Nr IV-77/2013 w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXVIII-297/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku
2)Uchwałę Nr IV-78/2013 w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
3)Uchwałę Nr IV-79/2013 w sprawie: zmiany w planie finansowym jednostki budżetowej Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
4)Uchwałę Nr IV-80/2013 w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 13.30


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 29.04.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 23.05.2013 r., godz. 15.25
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 23.05.2013 r., godz. 15.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.05.2013 r., godz. 15.25Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 983 razy.