Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 21/2013

z dnia 15.05.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 21/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 15 maja 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
- jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Izabella Dziewiątkowska, Marek Szafrański, Andrzej Olszewski
- oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska, Komendant PSP w Wołominie Jacek Pietranik oraz Naczelnik Wydziału Obsługi Zarządu Tomasz Szczegielniak.

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 8 maja 2013 r.
3.Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie: Wniosek o wyrażenie zgody na podjęcie funkcji lidera w projekcie międzypowiatowym dotyczącym termomodernizacji budynków komend państwowej straży pożarnej.
4.WZ:
1)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie: przyjęcia Regulaminu konkursu na hasło promocyjne Powiatu Wołomińskiego
2)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie: przyjęcia Regulaminu konkursu na projekt graficzny logo Powiatu Wołomińskiego.
5.WSO: Wniosek Stowarzyszenia Rodu Kielaków SIEWBA z Chrzęsnego w sprawie zmiany umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego „SIEWBA fenomen XX wieku”.
6.GP: Rozpatrzenie wyników negocjacji z firmą OPGK w sprawie porozumienia kompensującego.
7.WOŚ:
1)Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: zawarcia porozumienia na wykonanie koncepcji projektowej oraz innych działań na rzecz zabezpieczenia terenów zalewowych rzeki Czarnej przed powodzią w Powiecie Wołomińskim i legionowskim na terenie gmin: Wołomin, Radzymin, Marki i Nieporęt z uwzględnieniem gospodarki wodno – ściekowej gmin Wołomin i Kobyłka
2)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie: wydania opinii dla inwestycji „Projekt zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą wodno – melioracyjną.
8.WEP:
1)Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: powierzenia zadań z zakresu oświaty
2)Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: organizacji wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
3)Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia
4)Wnioski o objęcie patronatem Starosty.
9.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
10.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 13.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 8 maja 2013 r.

Ad. 3.
Zarząd wyraził zgodę na podjęcie przez Powiat Wołomiński funkcji lidera w projekcie międzypowiatowym dotyczącym termomodernizacji budynków komend państwowej straży pożarnej.

Ad. 4.
1)Zarząd postanowił nie podejmować Uchwały w sprawie: przyjęcia Regulaminu konkursu na hasło promocyjne Powiatu Wołomińskiego
2)Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-86/2013 w sprawie: przyjęcia Regulaminu konkursu na projekt graficzny logo Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 5.
Zarząd wyraził zgodę na wnioskowane przez Stowarzyszenie Rodu Kielaków SIEWBA z Chrzęsnego zmniejszenie kosztu całkowitego realizacji zadania publicznego „SIEWBA fenomen XX wieku” z kwoty 53.700 zł na kwotę 51.500 zł z powodu nieuzyskania środków z innych źródeł publicznych (Gmina Tłuszcz i LGD Równicy Wołomińskiej) oraz na ujęcie w kosztach realizacji zadania kosztu „wkład osobowy” w kwocie 3000 zł.

Ad. 6.
Zarząd zaakceptował wyniki negocjacji z firmą OPGK w sprawie porozumienia kompensującego.

Ad. 7.
1)Zarząd postanowił przełożyć rozpatrywanie projektu Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: zawarcia porozumienia na wykonanie koncepcji projektowej oraz innych działań na rzecz zabezpieczenia terenów zalewowych rzeki Czarnej przed powodzią w Powiecie Wołomińskim i legionowskim na terenie gmin: Wołomin, Radzymin, Marki i Nieporęt z uwzględnieniem gospodarki wodno – ściekowej gmin Wołomin i Kobyłka na kolejne posiedzenie Zarządu
2)Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-87/2013 w sprawie: wydania opinii dla Inwestycji „Projekt zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą wodno-melioracyjną.

Ad. 8.
1)Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego

2)Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego

3)Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego

4)Zarząd zapoznał się z wnioskami o objęcie patronatem Starosty i podjął następujące decyzje:
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży w Wołominie - Powiatowy Dzień Strażaka – dofinansowanie 1.000 zł
- Sołtys oraz Rada Sołecka wsi Lipniki - 36 rocznica prymicji ks. Sylwestra Zycha – dofinansowanie 1.000 zł
- Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Duczkach - Publikacja dot. Historii parafii w Duczkach – dofinansowanie 2.000 zł
- Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu - XXII Międzynarodowy Półmaraton Uliczny Cud nad Wisłą – dofinansowanie 25.000 zł
- Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Markach - Przejazd autokarowy na Festiwal o Zdrowiu - etap wojewódzki – dofinansowanie 9000 zł.

Ad. 9.
1)Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-88/2013 w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
2)Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-89/2013 w sprawie: przeniesień w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
3)Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024 i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.
4)Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013 i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 10.
Członek Zarządu Andrzej Olszewski poruszył sprawy dotyczące: sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych przy placówkach oświatowych, mostu w Klembowie oraz montowania barierki oraz znaków przy ul. Żymirskiego w Klembowie.

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 15.30


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 15.05.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 23.05.2013 r., godz. 15.32
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 23.05.2013 r., godz. 15.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.05.2013 r., godz. 15.32Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1102 razy.