Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 22/2013

z dnia 16.05.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 22/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 16 maja 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Izabella Dziewiątkowska, Marek Szafrański, Andrzej Olszewski
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz i Sekretarz Aneta Piotrowska.

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.WSO: Rozstrzygnięcie oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez Parafię Rzymskokatolicką bł. Jana Pawła II w Radzyminie w trybie pozakonkursowym.
3.WOZ: Projekt Uchwały Zarządu w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.
4.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 12.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd rozstrzygnął ofertę Parafii Rzymskokatolickiej Bł. Jana Pawła II z Radzymina złożoną w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego p.n. „Organizacja uroczystości przekazania barw 201 Ochotniczego Pułku Szwoleżerów” i przyznał kwotę 9.220 zł na realizację ww. zadania.

Ad. 3.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-90/2013 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 13.00


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 16.05.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 23.05.2013 r., godz. 15.35
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 23.05.2013 r., godz. 15.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.05.2013 r., godz. 15.36Magdalena OlejaszEdycja strony
23.05.2013 r., godz. 15.35Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1008 razy.