Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 24/2013

z dnia 27.05.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 24/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 maja 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Konrad Rytel, Izabella Dziewiątkowska, Marek Szafrański, Andrzej Olszewski
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz oraz Sekretarz Aneta Piotrowska.

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.WEP:
1)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia poziomu zatrudnienia pracowników księgowości w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński.
2)Wnioski o objęcie patronatem Starosty.
3.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
4.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 16.30

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
1)Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-96/2013 w sprawie ustalenia poziomu zatrudnienia pracowników księgowości w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński.
2)Zarząd zapoznał się z wnioskiem Fundacji Koziołka Matołka w Markach o objęcie patronatem Starosty Festynu z okazji Dnia Dziecka i podjął decyzję o objęciu ww. wydarzenia patronatem Starosty i dofinansowaniu go kwotą 1.500 zł.

Ad. 3.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-97/2013 w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXIX-307/2013 z dnia 27 maja 2013 roku.

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 17.00


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 27.05.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 07.06.2013 r., godz. 13.22
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 07.06.2013 r., godz. 13.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.06.2013 r., godz. 13.22Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 893 razy.