Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Czerwiec


Podstrony:
 • Uchwała Nr IV-98/2013
  w sprawie: określenia wartości nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 171, 172 i 173 obręb 27, położonej w Wołominie przy ul. Orwida
 • Uchwała Nr IV-99/2013
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr IV-100/2013
  w sprawie: przeniesień w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-101/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Zespołu Szkół w Tłuszczu na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-102/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-103/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-104/2013
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-105/2013
  w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego za I kwartał 2013 roku
 • Uchwała Nr IV-106/2013
  w sprawie: rocznej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego za 2012 rok
 • Uchwała Nr IV-107/2013
  w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń dla zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 4352W, ul. Załuskiego i Zagańczyka, gm. Kobyłka, w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa ciągu ulic Załuskiego – Zagańczyka – Marecka i Szeroka w Kobyłce”
 • Uchwała Nr IV-108/2013
  w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę umowy dzierżawy nr 032.326.2011
 • Uchwała Nr IV-109/2013
  w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użyczenia nieruchomości położonej w Tłuszczu przy ul. Kościelnej 1A
 • Uchwała Nr IV-110/2013
  w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Tłuszczu przy ul. Kościelnej 1A
 • Uchwała Nr IV-111/2013
  w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie zabudowanej nieruchomości położonej w Ząbkach przy ul. Szpitalnej róg Rychlińskiego
 • Uchwała Nr IV-112/2013
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w sprawie „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”
 • Uchwała Nr IV-113/2013
  w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych
 • Uchwała Nr IV-114/2013
  w sprawie: unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych
 • Uchwała Nr IV-115/2013
  w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Terenów Zieleni im. Inż. Czesława Nowaka w Radzyminie przy Al. Jana Pawła II 18
 • Uchwała Nr IV-116/2013
  w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Markach przy ul. Kasztanowej 21
 • Uchwała Nr IV-117/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-118/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-119/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-120/2013
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-121/2013
  w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego oraz Programu Działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy nr 3 w Tłuszczu
 • Uchwała Nr IV-122/2013
  w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z „wykonaniem dokumentacji projektowej drogi powiatowej Nr 4360W (ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej) w Wołominie na odcinku od ul. Lwowskiej do ronda w miejscowości Czarna”
 • Uchwała Nr IV-123/2013
  w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych
 • Uchwała Nr IV-124/2013
  w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów na realizację w 2013 roku zadań publicznych
 • Uchwała Nr IV-125/2013
  w sprawie: upoważnienia Dyrektor Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, ul. Inżynierska 1, do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu „W odpowiedzi na potrzeby mazowieckiego rynku pracy. Staże zawodowe i doradztwo dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce”
 • Uchwała Nr IV-126/2013
  w sprawie: upoważnienia Dyrektor Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, ul. Inżynierska 1, do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu „Kształcenie zawodowe zintegrowane z rynkiem pracy. Program rozwojowy dla Technikum z Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce
 • Uchwała Nr IV-127/2013
  w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-128/2013
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-129/2013
  w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-130/2013
  w sprawie: zmiany w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-131/2013
  w sprawie: przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • UchwałaNr IV-132/2013
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-133/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-134/2013
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-135/2013
  w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr IV-136/2013
  w sprawie: procedury wprowadzenia wspólnej Obsługi finansowej jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr IV-137/2013
  w sprawie: powołania dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie
 • Uchwała Nr IV-138/2013
  w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXX-336/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku
 • Uchwała Nr IV-139/2013
  w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-140/2013
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-141/2013
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 10.06.2013 r., godz. 10.48
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 10.06.2013 r., godz. 10.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.06.2013 r., godz. 10.48Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 5116 razy.