Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 25/2013

z dnia 06.06.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 25/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 6 czerwca 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Izabella Dziewiątkowska, Marek Szafrański, Andrzej Olszewski
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz oraz Sekretarz Aneta Piotrowska.

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu w dniu 22 maja i 27 maja 2013 r.
3.WGN:
1)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy dzierżawy nr 033.326.2011
2)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie określenia wartości nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 171, 172 i 173 obręb 27, położonej w Wołominie przy ul. Orwida
4.WOZ: Projekt Uchwały Zarządu w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołomińskiego
5.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
6.Wnioski o objęcie patronatem Starosty.
7.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 14.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokoły z posiedzeń Zarządu w dniu 22 maja 2013 r. oraz
w dniu 27 maja 2013 r.

Ad. 3.
1)Wicestarosta przedstawił projekt Uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy dzierżawy nr 033.326.2011. W wyniku dyskusji ustalono, że projekt wymaga uzupełnienia o w postaci mapy. Decyzja zostanie podjęta na kolejnym posiedzeniu.
2)Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-98/2013 w sprawie określenia wartości nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 171, 172 i 173 obręb 27, położonej
w Wołominie przy ul. Orwida.

Ad. 4.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-99/2013 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 5.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął uchwały, których projekty zostały przedstawione przez Skarbnik:
1)Uchwałę Nr IV-100/2013 w sprawie: przeniesień w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
2)Uchwałę Nr IV-101/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie Zespołu Szkół w Tłuszczu na rok 2013
3)Uchwałę Nr IV-102/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce na rok 2013
4)Uchwałę Nr IV-103/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
5)Uchwałę Nr IV-104/2013 w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013
6)Uchwałę Nr IV-105/2013 w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego za I kwartał 2013 roku
7)Uchwałę Nr IV-106/2013 w sprawie: rocznej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego za 2012 rok.

Ad. 6.
Zarząd zapoznał się z wnioskami o objęcie patronatem Starosty i podjął następujące decyzje:
1)Społeczny Komitet Uroczystości Obchodów 25-rocznicy Poświęcenia Sztandaru Ruchu Społecznego Solidarność Pracowników Lokomotywowni – Uroczystości obchodów 25-rocznicy poświęcenia sztandaru ruchu społecznego lat 80 Solidarność Pracowników Lokomotywowni – dofinansowanie 1.500 zł
2)Zespół Szkół nr 1 I Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie – II Festyn pod Psem – dofinansowanie 1.300 zł.

Ad.7.
Wicestarosta poinformował Zarząd o przygotowaniu projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie oraz o działaniach podjętych w związku z realizacją inwestycji na terenach po byłym basenie przy ul. Broniewskiego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Zwrócił się do Starosty o podjęcie rozmów z Burmistrzem Madziarem w celu omówienia zasad realizacji wspólnej inwestycji. Poinformował o konieczności zainstalowania zbiornika przeciwpożarowego przy ZSS w Ostrówku.
Starosta poinformował Zarząd o podjętych decyzjach w zakresie przetargu na wyposażenie Pałacu w Chrzęsnem oraz o realizacji inwestycji.

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 15.30


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 06.06.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 16.07.2013 r., godz. 10.34
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 16.07.2013 r., godz. 10.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.07.2013 r., godz. 10.34Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1004 razy.