Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 28/2013

z dnia 24.06.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 28/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 24 czerwca 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska i Andrzej Olszewski
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz oraz Sekretarz Aneta Piotrowska.

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.WZ:
1)Projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl.
2)Projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie przekazania Gminie Wołomin zadania w ramach programu TAKrodzina.pl.
3)Projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie przekazania Gminie Ząbki zadania w ramach programu TAKrodzina.pl.
4)Projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie przekazania Gminie Zielonka zadania w ramach programu TAKrodzina.pl.
5)Projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej uchwałę o pomocy finansowej dla Gminy Wołomin na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej.
6)Projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej uchwałę o pomocy finansowej dla Gminy Ząbki na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej.
7)Projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej uchwałę o pomocy finansowej dla Gminy Zielonka na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej.
3.WID: Projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie powierzenia Gminie Radzymin zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Radzymin.
4.Skarbnik:
1)Projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie udzielenia przez Powiat Wołomiński pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego.
2)Projekt uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie przekazania środków finansowych dla komendy Stołecznej Policji w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.
5.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 11.30

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował następujące projekty uchwał Rady Powiatu Wołomińskiego i zdecydował o ich skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego w dniu 26 czerwca 2013 r.:
1)Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl.
2)Projekt uchwały w sprawie przekazania Gminie Wołomin zadania w ramach programu TAKrodzina.pl.
3)Projekt uchwały w sprawie przekazania Gminie Ząbki zadania w ramach programu TAKrodzina.pl.
4)Projekt uchwały w sprawie przekazania Gminie Zielonka zadania w ramach programu TAKrodzina.pl.
5)Projekt uchwały zmieniającej uchwałę o pomocy finansowej dla Gminy Wołomin na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej.
6)Projekt uchwały zmieniającej uchwałę o pomocy finansowej dla Gminy Ząbki na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej.
7)Projekt uchwały zmieniającej uchwałę o pomocy finansowej dla Gminy Zielonka na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej.

Ad. 3.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie powierzenia Gminie Radzymin zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Radzymin i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego w dniu 26 czerwca 2013 r.

Ad. 4.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty Uchwał Rady Powiatu Wołomińskiego przedstawione przez Skarbnik i zdecydował o ich skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego w dniu 26 czerwca 2013 r.:
1)Projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Wołomiński pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego.
2)Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla komendy Stołecznej Policji w Warszawie z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji
w Wołominie.

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 13.00


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 24.06.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 16.07.2013 r., godz. 12.01
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 16.07.2013 r., godz. 12.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.07.2013 r., godz. 12.01Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 957 razy.