Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 29/2013

z dnia 26.06.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 29/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 czerwca 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz oraz Sekretarz Aneta Piotrowska.

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.WOZ: Wyrażenie zgody na wydanie promesy w związku z wnioskiem aplikacyjnym Szpitala Powiatowego w Wołominie na dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 projektu: „Utworzenie Centrum Leczenia i Profilaktyki Chorób Nerek na rzecz zapobiegania schorzeniom nefrologicznym i zaspokojenia potrzeb osób chorych”.
3.WSO:
1)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołomińskiego
2)Oferta złożona w trybie pozakonkursowym przez Fundację Dzieci-Dzieciom z Kobyłki
w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na realizację zadania pn. „Bitwa Warszawska 1920 roku – Rodzinna gra terenowa”
3)Oferta złożona w trybie pozakonkursowym przez Fundację Dzieci-Dzieciom z Kobyłki w zakresie Edukacyjna opieka wychowawcza na realizację zadania pn. „O Bitwie warszawskiej 1920 na Wyspie Leonarda”.
4.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
5.WEP:
1)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie: powołania dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie
2)Wniosek o objęcie patronatem Starosty.
6.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 12.30

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd wyraził zgodę na wydanie promesy w związku z wnioskiem aplikacyjnym Szpitala Powiatowego w Wołominie na dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 projektu: „Utworzenie Centrum Leczenia i Profilaktyki Chorób Nerek na rzecz zapobiegania schorzeniom nefrologicznym i zaspokojenia potrzeb osób chorych”.

Ad. 3.
1)Zarząd jednogłośnie (3 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-135/2013 w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołomińskiego
2)Zarząd uznał za zasadne realizowanie zadania publicznego p.n. „Bitwa Warszawska 1920 roku – Rodzinna gra terenowa” zgłoszonego przez Fundację Dzieci-Dzieciom z Kobyłki w trybie pozakonkursowym na realizację zadań publicznych i postanowił o podaniu do publicznej wiadomości ww. oferty na okres 7 dni.
3)Zarząd uznał za niezasadne realizowanie zadania publicznego p.n. „O Bitwie warszawskiej 1920 na Wyspie Leonarda” zgłoszonego przez Fundację Dzieci-Dzieciom z Kobyłki w trybie pozakonkursowym na realizację zadań publicznych.
W ocenie Zarządu zawarta w części IV oferty realizacji zadania publicznego „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania” jest nie do przyjęcia. Zwrócono uwagę na poz. I/2 kosztorysu realizacji zadania – wynajem sali na 8 godz. za kwotę 2.164,80 zł bez informacji nt. wynajmowanych pomieszczeń, wyposażenia w sprzęt czy kosztu zatrudnienia sprzątaczki oraz poz. III kosztorysu – promocja zadania – koszt publikacji ogłoszeń, projektu oraz druku plakatów i ulotek na kwotę ogółem 4.468,00 zł, stanowi wysoki w stosunku do kosztów merytorycznych 45 % udział w kwocie wnioskowanej dotacji.

Ad. 4.
1)Zarząd jednogłośnie (3 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-136/2013 w sprawie: procedury wprowadzenia wspólnej Obsługi finansowej jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
2)Zarząd zatwierdził bilans skonsolidowany jednostki samorządu terytorialnego Powiat Wołomiński na dzień 31 grudnia 2013 r.
3)Zarząd pozytywnie zaopiniował autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
4)Zarząd pozytywnie zaopiniował autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024.

Następnie Starosta ogłosił przerwę w posiedzeniu Zarządu. Zarząd zebrał się ponownie po przerwie o godz. 16.40.

5)Zarząd jednogłośnie (3 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-138/2013 w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego XXX-336/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku.

Ad. 5.
1)Zarząd jednogłośnie (3 głosy za) Uchwałę Nr IV-137/2013 w sprawie: powołania dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie
2)Zarząd rozpatrzył wniosek o objęcie patronatem Starosty i podjął następującą decyzję:
Towarzystwo Przyjaciół Ząbek – Piknik Ekologiczny Segreguję - jestem eko – dofinansowanie 2.000 zł.

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 17.00


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 26.06.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 16.07.2013 r., godz. 12.05
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 16.07.2013 r., godz. 12.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.07.2013 r., godz. 12.05Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 940 razy.