Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 30/2013

z dnia 28.06.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 30/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 czerwca 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański,
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz oraz Sekretarz Aneta Piotrowska.

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
3.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 11.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2
Zarząd jednogłośnie (3 głosy za) podjął uchwały, których projekty zostały przedstawione przez Skarbnik:
1) Uchwałę Nr IV-139/2013 w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
2) Uchwałę Nr IV-140/2013 w sprawie zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013 r.
3) Uchwałę Nr IV-141/2013 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013.
Na tym protokół zakończono.

Godz. zakończenia: 11.30


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 28.06.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 16.07.2013 r., godz. 12.07
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 16.07.2013 r., godz. 12.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.07.2013 r., godz. 12.07Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 890 razy.