Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 32/2013

z dnia 04.07.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 32/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 4 lipca 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska i Andrzej Olszewski,
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz oraz Sekretarz Aneta Piotrowska.

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.WSO: Rozstrzygnięcie w sprawie oferty Fundacji DZIECI-DZIECIOM z Kobyłki złożonej w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego w zakresie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „Bitwa Warszawska 1920 roku – Rodzinna gra terenowa”.
3.Sprawy różne.
Godz. rozpoczęcia: 12.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.
Ad. 2
Zarząd rozstrzygnął ofertę Fundacji DZIECI-DZIECIOM z Kobyłki złożoną w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego p.n. „Bitwa Warszawska 1920 roku – Rodzinna gra terenowa” i przyznał kwotę 10.000 zł na realizację ww. zadania.

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 12.30


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 04.07.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 16.07.2013 r., godz. 12.24
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 16.07.2013 r., godz. 12.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.07.2013 r., godz. 12.24Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 889 razy.