Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Lipiec


Podstrony:
 • Uchwała Nr IV-142/2013
  w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat pomieszczenia o powierzchni 50 m2 w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ z przeznaczeniem na pracownię badań tomografii komputerowej
 • Uchwała Nr IV-143/2013
  w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat pomieszczenia o powierzchni 36 m2 w Szpitalu Powiatowym w Wołominie – SZPZOZ z przeznaczeniem na bar gastronomiczny
 • Uchwała Nr IV-144/2013
  w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-145/2013
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-146/2013
  w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-147/2013
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-148/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-149/2013
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-150/2013
  w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr IV-155/2012 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania pomocy na realizację pieczy zastępczej
 • Uchwała Nr IV-151/2013
  w sprawie: ustalenia procedury kwalifikacyjnej oraz powołania zespołu kwalifikacyjnego kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej i kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka w celu wydania im zaświadczenia kwalifikacyjnego
 • Uchwała Nr IV-152/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-153/2013
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2013
 • Uchwała Nr IV-154/2013
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-155/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-156/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-157/2013
  w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń dla zadania polegającego na „wykonaniu projektu budowlanego budowy drogi wojewódzkiej 635 na odcinku Czarna – projektowany węzeł Wołomin na trasie S8”
 • Uchwała Nr IV-158/2013
  w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXXI-347/2013 z dnia 11 lipca 2013 roku
 • Uchwała Nr IV-159/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-160/2013
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2013
 • Uchwała Nr IV-161/2013
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-162/2013
  w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-163/2013
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-164/2013
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-165/2013
  w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert
 • Uchwała Nr IV-166/2013
  w sprawie: unieważnienia otwartych konkursów ofert
 • Uchwała Nr IV-167/2013
  w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr IV-168/2013
  w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr IV-169/2013
  w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr IV-170/2013
  w spraiwe: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr IV-171/2013
  w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr IV-172/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-173/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-174/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-175/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-176/2013
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2013
 • Uchwała Nr IV-177/2013
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-178/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-179/2013
  w sprawie: przeniesień w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała nr IV-180/2013
  w sprawie: zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-181/2013
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-182/2013
  w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr III-114/10 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr IV-183/2013
  w sprawie: założeń do projektu budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2014

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 07.08.2013 r., godz. 12.17
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 07.08.2013 r., godz. 12.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.08.2013 r., godz. 12.17Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 4540 razy.