Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 33/2013

z dnia 10.07.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 33/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 10 lipca 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska i Andrzej Olszewski,
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Maciej Burakowski.

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu w dniu 3 lipca 2013 r. oraz w dniu 4 lipca 2013 r.
3.PCPR:
1)Projekt Uchwały Zarządu zmieniającej Uchwałę Nr IV-155/2012 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania pomocy na realizację pieczy zastępczej
2)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie: ustalenia procedury kwalifikacyjnej oraz powołania zespołu kwalifikacyjnego kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej i kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka w celu wydania im zaświadczenia kwalifikacyjnego.
4.WGN:
1)Wniosek właścicieli odnośnie wysokości ceny za 1 m2 gruntu o powierzchni 186 m2, położonego w Wołominie, obręb 13, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr ewid.51/1, zajętego pod ul. Piłsudskiego
2)Wniosek właściciela odnośnie wysokości odszkodowania za grunt o pow. 77 m2, położony we wsi Teodorów-Sokołówek, w gminie Dabrówka, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr ewid.11/10, wydzielonego pod drogę publiczną powiatową.
5.WSO: Wniosek Fundacji SPEKTRUM z Wołomina w sprawie zmiany kosztorysu realizacji zadania publicznego „Punkt konsultacyjny dla rodzin”.
6.Starosta: Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: pomocy finansowej dla Gminy Poświętne na dofinansowanie zadań w zakresie polityki prorodzinnej.
7.WOK: Prośba o wyrażenie zgody na przekazanie przez Starostwo Powiatowe w Wołominie samochodu osobowego marki Skoda Fabia nr rej, WWL 63X7 do Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie.
8.WEP: Wnioski o objęcie patronatem Starosty.
9.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
10.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 14.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokoły z posiedzeń Zarządu w dniu 3 lipca 2013 r. oraz w dniu 4 lipca 2013 r.

Ad. 3.
1)Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-150/2013 zmieniającą Uchwałę Nr IV-155/2012 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania pomocy na realizację pieczy zastępczej
2)Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-151/2013 w sprawie: ustalenia procedury kwalifikacyjnej oraz powołania zespołu kwalifikacyjnego kandydatów
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej i kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka w celu wydania im zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Ad. 4.
1)Zarząd ustalił kwotę 200 zł tytułem odszkodowania za 1 m2 gruntu o powierzchni 186 m2, położonego w Wołominie, obręb 13, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr ewid.51/1, zajętego pod ul. Piłsudskiego, stanowiącą drogę publiczną powiatową
2)Zarząd ustalił kwotę 20 zł tytułem odszkodowania za 1 m2 gruntu o pow. 77 m2, położonego we wsi Teodorów-Sokołówek, w gminie Dabrówka, oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr ewid.11/10, wydzielonego pod drogę publiczną powiatową.

Ad. 5.
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Fundacji SPEKTRUM z Wołomina w sprawie zmiany kosztorysu realizacji zadania publicznego „Punkt konsultacyjny dla rodzin”.

Ad. 6.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: pomocy finansowej dla Gminy Poświętne na dofinansowanie zadań w zakresie polityki prorodzinnej i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 7.
Zarząd wyraził zgodę na przekazanie przez Starostwo Powiatowe w Wołominie samochodu osobowego marki Skoda Fabia nr rej, WWL 63X7 do Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie.

Ad.8.
Zarząd zapoznał się z wnioskami o objęcie patronatem Starosty i podjął następujące decyzje:
1)Uczniowski Klub Sportowy Huragan – II Międzynarodowy Młodzieżowy Memoriał Małgorzaty Dydek – dofinansowanie 3.000 zł
2)Zarząd nie wyraził zgody na objęcie patronatem Starosty imprezy pn. Mistrzostwa Świata Modeli Swobodnie Latających Seniorów organizowanej przez Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce.

Ad. 9.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął uchwały, których projekty zostały przedstawione przez Skarbnik:
1)Uchwałę Nr IV-152/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
2)Uchwałę Nr IV-153/2013 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2013
3)Uchwałę Nr IV-154/2013 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
4)Uchwałę Nr IV-155/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego
w Wołominie na rok 2013
5)Uchwałę Nr IV-156/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającego Uchwałę Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024 i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.
Zarząd pozytywnie zaopiniował autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającego Uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 16.00


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 10.07.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 07.08.2013 r., godz. 13.49
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 07.08.2013 r., godz. 13.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.08.2013 r., godz. 13.49Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 979 razy.