Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 36/2013

z dnia 02.08.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 36/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 2 sierpnia 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz i Sekretarz Aneta Piotrowska.

Porządek posiedzenia:

1.Przyjęcie porządku obrad.
2.WSO: rozstrzygnięcie oferty Fundacji DZIECI-DZIECIOM złożonej w trybie pozakonkursowym.
3.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 13.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd pozytywnie rozstrzygnął ofertę Fundacji DZIECI-DZIECIOM złożonej
w trybie pozakonkursowym.

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 13.30


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wicestarosta Wołomiński - Konrad Rytel, data: 02.08.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 07.08.2013 r., godz. 14.01
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 07.08.2013 r., godz. 14.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.08.2013 r., godz. 14.01Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 916 razy.