Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wrzesień


Podstrony:
 • Uchwała Nr IV-212/2013
  w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu na projekt graficzny logo Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr IV-213/2013
  w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu na projekt graficzny logo Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr IV-214/2013
  w sprawie: upoważnień w zakresie zarządu drogami publicznymi
 • Uchwała Nr IV-215/2013
  w sprawie: wyrażenia zgody na złożenie wniosku o usunięcie drzew
 • Uchwała Nr IV-216/2013
  w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXXII-355/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 roku
 • Uchwała Nr IV-217/2013
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-218/2013
  w sprawie: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-219/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-220/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-221/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-222/2013
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w roku 2013
 • Uchwała Nr IV-223/2013
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-224/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-225/2013
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-226/2013
  w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce
 • Uchwała Nr IV-227/2013
  w sprawie: umorzenia należności Powiatu z tytułu zobowiązań wynikających z umowy rozłożenia na raty należności
 • Uchwała Nr IV-228/2013
  w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr IV-217/2013 z dnia 04.09.2013r. w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-229/2013
  w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-230/2013
  w sprawie: zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-231/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-232/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-233/2013
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2013
 • Uchwała Nr IV-234/2013
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-235/2013
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzenie kryzysowe w roku 2013
 • Uchwała Nr IV-236/2013
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-237/2013
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-238/2013
  w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Wołominie przy ul. Kobyłkowskiej oraz ustalenia czynszu
 • Uchwała Nr IV-239/2013
  w sprawie: wyrażenia zgody na budowę przyłącza światłowodowego do stacji 21168 przy ul. Rychlińskiego 1 w Ząbkach
 • Uchwała Nr IV-240/2013
  w sprawie: wyznaczenia osoby do pełnienia obowiązków dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4
 • Uchwała Nr IV-241/2013
  w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-242/2013
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-243/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-244/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-245/2013
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-246/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-247/2013
  w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXXIII-365/2013 z dnia 30 września 2013 roku

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 08.10.2013 r., godz. 10.55
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 08.10.2013 r., godz. 10.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.10.2013 r., godz. 10.55Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 4419 razy.