Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 43/2013

z dnia 18.09.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 43/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 18 września 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański,
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Sekretarz Aneta Piotrowska R, Naczelnik Wydziału Finansowego Marzena Walczak oraz pracownica Wydziału Spraw Obywatelskich Ewa Jagodzińska.

Porządek posiedzenia:

1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 4 września 2013 r. i 12 września
2013 r.
3.WSO: Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu „Edukacyjna opieka wychowawcza” złożona w trybie pozakonkursowym przez Fundację MAMY WOŁOMIN.
4.WGN:
1)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Wołominie przy ul. Kobyłkowskiej oraz ustalenia czynszu
2)Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie nabycia przez Powiat Wołomiński nieruchomości, z przeznaczeniem pod poszerzenie ul. Piłsudskiego w Wołominie
3)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na budowę przyłącza światłowodowego do stacji 21168 przy ul. Rychlińskiego 1 w Ząbkach.
5.WOK: Wniosek o wyrażenie zgody na zdjęcie ze stanu środków trwałych oraz likwidację urządzeń.
6.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
7.Sprawy różne.


Godz. rozpoczęcia: 8.30

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokoły z posiedzeń Zarządu w dniu 4 września 2013 r. i 12 września 2013 r.

Ad. 3.
Zarząd uznał za zasadne realizowanie zadania publicznego p.n. „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa upowszechniania i ochrony praw dziecka „Jesień dla rodziny” zgłoszonego przez Fundację MAMY WOŁOMIN w trybie pozakonkursowym na realizację zadań publicznych i postanowił o podaniu do publicznej wiadomości ww. oferty na okres 7 dni.

Ad. 4.
1)Zarząd jednogłośnie (3 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-238/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Wołominie przy
ul. Kobyłkowskiej oraz ustalenia czynszu
2)Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego
w sprawie nabycia przez Powiat Wołomiński nieruchomości, z przeznaczeniem pod poszerzenie ul. Piłsudskiego w Wołominie i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego
3)Zarząd jednogłośnie (3 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-239/2013 w sprawie wyrażenia zgody na budowę przyłącza światłowodowego do stacji 21168 przy ul. Rychlińskiego 1
w Ząbkach.

Ad. 5.
Zarząd wyraził zgodę na zdjęcie ze stanu środków trwałych oraz likwidację urządzeń wymienionych we wniosku WOK z dnia 16 września 2013 r., stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013 i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 7.
Zarząd wyraził zgodę na przejęcie przez Starostwo Powiatowe w Wołominie styropianu stanowiącego wyposażenie lodowiska „Biały Orlik”, zgodnie z wnioskiem dyrektora ZS w Wołominie z dnia 16 września 2013 r.
Zarząd rozpatrzył wnioski spółek wodnych i przyznał dotacje w wysokości:
1)Spółka Wodna w Majdanie – 18.000 zł
2)Spółka Wodna w Czarnej – 10.000 zł
3)Spółka wodna w Starym Kraszewie – 10.000 zł.

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 9.30


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 18.09.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 15.10.2013 r., godz. 11.44
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 15.10.2013 r., godz. 11.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.10.2013 r., godz. 11.44Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 967 razy.