Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 44/2013

z dnia 26.09.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 44/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 września 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Sekretarz Aneta Piotrowska, Naczelnik Wydziału Finansowego Marzena Walczak oraz Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Dorota Jagodzińska.

Porządek posiedzenia:

1,Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 18 września 2013 r.
3.Wicestarosta: Informacja o projekcie dotyczącym przedwczesnego kończenia nauki szkolnej i bezrobocia wśród młodzieży zainicjowanym przez Szwedzkie Stowarzyszenie Władz Lokalnych i Regionalnych (Salar).
4.PCPR:
1)Zmiany w planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka nr
2)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia obowiązków dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4.
5.WSO:
1)Rozstrzygnięcie w sprawie oferty złożonej w trybie pozakonkursowym Parafii Rzymskokatolickiej Św. Józefa Robotnika z Wołomina
2)Rozstrzygnięcie w sprawie oferty złożonej w trybie pozakonkursowym Fundacji MAMY WOŁOMIN z Wołomina
3)Wniosek Stowarzyszenia KASTOR – Inicjatywa dla Rozwoju z Tłuszcza w sprawie zmiany kosztorysu realizacji zadania publicznego „Wejdź do teatru”
4)Wniosek Stowarzyszenia Miłośników Urli w sprawie zmiany kosztorysu realizacji zadania publicznego „II Weekendowe spotkania w Urlach”.
6.WZK: Projekt Uchwały Rady Powiatów w sprawie powierzenia przez Powiat Wołomiński zadania naprawy odcinka kolektora krytego w Gminie Radzymin.
7.PUP: Wniosek o wyrażenie zgody na zdjęcie ze stanu środków trwałych urządzeń komputerowych.
8.Wicestarosta: Wniosek Wójta Gminy Jadów o partycypację przez Powiat Wołomiński w kosztach podłączenia budynku Liceum Ogólnokształcącego w Urlach i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Urlach do sieci kanalizacyjnej.
9.WEP: Wniosek o objęcie patronatem Starosty.
10.WOZ:
1)Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Stanowisko w sprawie wysokości kontraktu Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ z Narodowym Funduszem Zdrowia
2)Przedstawienie wielkości i wysokości kontraktu Szpitala Powiatowego w Wołominie z NFZ w okresie I-VIII 2013 r.
11.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
12.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 14.00

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 18 września 2013 r.

Ad. 3.
Zarząd podjął decyzję o zgłoszeniu Powiatu Wołomińskiego do projektu dotyczącego przedwczesnego kończenia nauki szkolnej i bezrobocia wśród młodzieży zainicjowanego przez Szwedzkie Stowarzyszenie Władz Lokalnych i Regionalnych (Salar).

Ad. 4.
1)Zarząd nie dokonał zmian w planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka nr 4.
2)Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-240/2013 w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia obowiązków dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4.

Ad. 5.
1)Zarząd rozstrzygnął ofertę Parafii Rzymskokatolickiej Św. Józefa Robotnika w Wołominie złożoną w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego p.n. „Jubileuszowy „Orioński” Turniej Piłki Nożnej jako sposób oddziaływania wychowawczego wśród dzieci i młodzieży” i przyznał kwotę 4.200 zł na realizację
ww. zadania.
2)Zarząd rozstrzygnął ofertę Fundację MAMY WOŁOMIN złożoną w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego p.n. „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa upowszechniania i ochrony praw dziecka „Jesień dla rodziny”
i przyznał kwotę 4.400 zł na realizację ww. zadania.
3)Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia KASTOR – Inicjatywa dla Rozwoju z Tłuszcza w sprawie zmiany kosztorysu realizacji zadania publicznego „Wejdź do teatru”.
4)Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Miłośników Urli w sprawie zmiany kosztorysu realizacji zadania publicznego „II Weekendowe spotkania w Urlach”.

Ad. 6.
Zarząd zdecydował nie skierować na sesję Rady Powiatu Wołomińskiego projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia przez Powiat Wołomiński zadania naprawy odcinka kolektora krytego w Gminie Radzymin.

Ad. 7.
Zarząd wyraził zgodę na zdjęcie ze stanu środków trwałych urządzeń komputerowych wymienionych we wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie z dnia 4 września 2013 r., stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8.
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Jadów o partycypację przez Powiat Wołomiński w kosztach podłączenia budynku Liceum Ogólnokształcącego w Urlach i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Urlach do sieci kanalizacyjnej.

Ad. 9.
Zarząd zapoznał się z wnioskiem Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce o objęcie patronatem Starosty uroczystości 50-lecia szkoły i podjął decyzję o objęciu uroczystości patronatem Starosty i dofinansowaniu w wys. 8.5.000 zł.

Ad. 10.
1)Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Stanowisko w sprawie wysokości kontraktu Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ z Narodowym Funduszem Zdrowia i skierował go najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.
2)Zarząd zapoznał się informacją dotyczącą wielkości i wysokości kontraktu Szpitala Powiatowego w Wołominie z NFZ w okresie I-VIII 2013 r.

Ad. 11.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-241/2013 w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-242/2013 w sprawie zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-243/2013 w sprawie przeniesień w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-244/2013 w sprawie przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-245/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-246/2013 w sprawie przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013.
Zarząd pozytywnie zaopiniował autopoprawkę do projektu Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.

Ad. 12.
Wicestarosta poruszył sprawę przetargu na wyposażenie Pałacu w Chrzęsnem.
Zarząd omówił propozycje zamontowania świateł pulsacyjnych na drogach powiatowych przy placówkach oświatowych.

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 16.15


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 26.09.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 15.10.2013 r., godz. 11.58
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 15.10.2013 r., godz. 11.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.10.2013 r., godz. 11.59Magdalena OlejaszEdycja strony
15.10.2013 r., godz. 11.58Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1203 razy.