Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 45/2013

z dnia 30.09.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 45/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 września 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska,
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz i Sekretarz Aneta Piotrowska.

Porządek posiedzenia:

1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 26 września 2013 r.
3.WGN: Autopoprawka do projektu Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie nabycia przez Powiat Wołomiński nieruchomości, z przeznaczeniem pod poszerzenie
ul. Piłsudskiego w Wołominie.
4.Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie przekazania Staroście skarg na Wicestarostę Wołomińskiego.
5.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
6.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 13.45

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 26 września 2013 r.

Ad. 3.
Zarząd pozytywnie zaopiniował autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie nabycia przez Powiat Wołomiński nieruchomości, z przeznaczeniem pod poszerzenie ul. Piłsudskiego w Wołominie.

Ad. 4.
Zarząd zapoznał się z projektem Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie przekazania Staroście skarg na Wicestarostę Wołomińskiego.

Ad. 5.
Zarząd pozytywnie zaopiniował autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXIV 265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.Zarząd nie dokonał zmian w planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka nr 4.
Następnie Starosta ogłosił przerwę w posiedzeniu Zarządu. Zarząd zebrał się ponownie po przerwie o godz. 16.10.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-247/2013 w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXXIII-365/2013 z dnia 30 września 2013 roku

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 16.15


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 30.09.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 15.10.2013 r., godz. 12.15
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 15.10.2013 r., godz. 12.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.10.2013 r., godz. 12.15Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 956 razy.