Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 46/2013

z dnia 03.10.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 46/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 3 października 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska i naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Dorota Romańczuk.

Porządek posiedzenia:

1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 30 września 2013 r.
3.WSO:
1)Wniosek Stowarzyszenia KASTOR Inicjatywa dla Rozwoju w sprawie zmiany kosztorysu realizacji zadania „Rowerem przez Równinę”
2)Wniosek Stowarzyszenia KASTOR Inicjatywa dla Rozwoju w sprawie zmiany kosztorysu realizacji zadania „Gwiaździsty Rajd Norwidowski”
3)Program współpracy 2014 – informacja o zmianach do projektu wprowadzonych po spotkaniu 25 września z mieszkańcami Powiatu Wołomińskiego oraz informacja do programu.
4.WOŚ: Projekt Uchwały Zarządu w sprawie: wykazu zadań przyjętych do dofinansowania dla spółek wodnych w 2013r.
5.WEP:
1)Prośba dyrektora ZS w Wołominie o zwiększenie wymiaru etatu na stanowisku specjalisty ds. administracyjnych (z 0,5 etatu do 0,75 etatu)
2)Wnioski o objęcie patronatem Starosty.
6.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
7.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 14.30

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 30 września 2013 r.

Ad. 3.
1)Zarząd rozpatrzył negatywnie wniosek Stowarzyszenia KASTOR Inicjatywa dla Rozwoju w sprawie zmiany kosztorysu realizacji zadania „Rowerem przez Równinę”. W ocenie Zarządu Powiatu Wołomińskiego wyrażenie zgody na zmianę kosztorysu realizacji zadania na kilka tygodni po faktycznym dokonaniu wydatków, w tym ujęcie kosztów dotychczas nie figurujących w zestawieniu wydatków, jest niedopuszczalne. Przesunięć środków z dotacji Powiatu Wołomińskiego należy dokonać zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 7 oraz § 10 ust 3 umowy, zaś dodatkowe koszty związane z realizacją zadania pokryć ze środków własnych.
2)Zarząd rozpatrzył negatywnie wniosek Stowarzyszenia KASTOR Inicjatywa dla Rozwoju w sprawie zmiany kosztorysu realizacji zadania „Gwiaździsty Rajd Norwidowski”. W ocenie Zarządu Powiatu Wołomińskiego wyrażenie zgody na zmianę kosztorysu realizacji zadania na kilka tygodni po faktycznym zakupie wyposażenia, dotychczas nie ujętego w zestawieniu wydatków, jest niedopuszczalne. Przesunięć środków z dotacji Powiatu Wołomińskiego należy dokonać zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 7 oraz § 10 ust 3 umowy, zaś dodatkowe koszty związane z realizacją zadania pokryć ze środków własnych.
3)Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich przedstawiła informację o zmianach do projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2014 r. wprowadzonymi po spotkaniu w dniu 25 września 2013 r. z mieszkańcami Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 4.
Zarząd przełożył rozpatrywanie projektu Uchwały Zarządu w sprawie: wykazu zadań przyjętych do dofinansowania dla spółek wodnych w 2013r. na kolejne posiedzenie Zarządu.

Ad. 5.
1)Zarząd pozytywnie rozpatrzył prośbę dyrektora ZS w Wołominie o zwiększenie wymiaru etatu na stanowisku specjalisty ds. administracyjnych (z 0,5 etatu do 0,75 etatu).
2)Zarząd zapoznał się z wnioskami o objęcie patronatem Starosty i podjął następujące decyzje:
- Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie – XXXVII Ogólnopolski Rajd Grunwaldzki Młodzieży Szkolnej – dofinansowanie 1.680 zł
- Zespół Szkół w Ostrówku ul. Warszawska 1 - 75-lecie Szkoły – patronat honorowy
- Zespół Szkół Specjalnych w Ostrówku – 50-lecie Szkoły połączone z Dniem Edukacji Narodowej- dofinansowanie 5.000 zł. z przeznaczeniem na catering.

Ad. 6.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-248/2013 w sprawie zwiększenie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-249/2013 w sprawie zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-250/2013 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w roku 2013.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-251/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-252/2013 w sprawie przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-253/2013 w sprawie przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013.

Ad. 7.
Członek zarządu Izabella Dziewiątkowska poruszyła sprawę braku wykonania krawężników przy ul. Załuskiego w Kobyłce.
Starosta przedstawił propozycję zamówienia książek „Kocham Polskę Elementarz dla Dzieci” z rozdziałem poświęconym Bitwie Warszawskiej 1920 r. w kwocie do 20.000 zł. Zarząd wyraził zgodę.
Wicestarosta poinformował o tym, że w związku z trwaniem obchodów „Dziedzictwa Norwida” w Powiecie Wołomińskim w 2013 r. potrzebne będzie zapewnienie jeszcze środków finansowych w wysokości 5.000 zł.
Zarząd ustalił następujące lokalizacje, w których mają zostać zamontowane światła pulsacyjne na drogach powiatowych przy placówkach oświatowych: Załubice, Nowe Ręczaje, Wołomin.
Starosta przedstawił wniosek Wydziału Inwestycji i Drogownictwa o wyrażenie zgody na przygotowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego uchylającej uchwałę Nr XXX – 333/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Radzymin zadania z zakresu dróg publicznych oraz dofinansowania
w części utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych
w granicach administracyjnych Gminy Radzymin w związku z niepodjęciem przez Gminę Radzymin stosownej uchwały w sprawie przyjęcia realizacji przedmiotowego zadania.
Zarząd wyraził zgodę na przygotowanie stosownej uchwały.

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 16.15


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 03.10.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 15.10.2013 r., godz. 12.19
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 15.10.2013 r., godz. 12.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.10.2013 r., godz. 12.19Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 951 razy.