Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Październik


Podstrony:
 • Uchwała Nr IV-248/2013
  w sprawie: zwiększenie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-249/2013
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-250/2013
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w roku 2013
 • Uchwała Nr IV-251/2013
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-252/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-253/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-254/2013
  w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat baraku o powierzchni 115 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kimura Wołomin”
 • Uchwała Nr IV-255/2013
  w sprawie: wykazu zadań przyjętych do dofinansowania dla spółek wodnych w 2013 r.
 • Uchwała Nr IV-256/2013
  w sprawie: odwołania darowizny nieruchomości położonej w Wołominie przy ul. Mariańskiej i Broniewskiego
 • Uchwała Nr IV-257/2013
  w sprawie: zwiększenie budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-258/2013
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-259/2013
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy celowej w roku 2013
 • Uchwała Nr IV-260/2013
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-261/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-262/2013
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-263/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-264/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-265/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-266/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-267/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-268/2013
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-269/2013
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-270/2013
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-271/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-272/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-273/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-274/2013
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-275/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-276/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-277/2013
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-278/2013
  w sprawie: uchylenia uchwały odwołującej darowiznę nieruchomości położonej Wołominie przy ul. Mariańskiej i Broniewskiego
 • Uchwałą Nr IV-279/2013
  w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 • Uchwała Nr IV-280/2013
  w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXXIV-374/2013 z dnia 22 października 2013 roku
 • Uchwała Nr IV-281/2013
  w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-282/2013
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-283/2013
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-284/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-285/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-286/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-287/2013
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-288/2013
  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
 • Uchwała Nr IV-289/2013
  w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-290/2013
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-291/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-292/2013
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-293/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-294/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-295/2013
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013

Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 01.10.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 30.10.2013 r., godz. 09.18
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 30.10.2013 r., godz. 09.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.10.2013 r., godz. 09.18Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 4300 razy.