Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 49/2013

z dnia 22.10.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 49/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 22 października 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski,
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz i Sekretarz Aneta Piotrowska.

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 17 października 2013 r.
3.Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl.
4.Projekt Uchwały Zarządu w sprawie uchylenia uchwały odwołującej darowiznę nieruchomości położonej Wołominie przy ul. Mariańskiej i Broniewskiego.
5.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 12.45

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 17 października 2013 r.

Ad. 3.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl. i zdecydował o jego skierowaniu na sesję Rady Powiatu Wołomińskiego
w dniu 22 października 2013 r.

Ad. 4.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-278/2013 w sprawie uchylenia uchwały odwołującej darowiznę nieruchomości położonej Wołominie przy ul. Mariańskiej i Broniewskiego.

Na tym protokół zakończono.
Godz. zakończenia: 13.00


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 22.10.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 30.10.2013 r., godz. 11.32
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 30.10.2013 r., godz. 11.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.10.2013 r., godz. 11.32Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 835 razy.