Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 52/2013

z dnia 05.11.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 52/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 5 listopada 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski,
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Dorota Romańczuk oraz radca prawny Maciej Sota.

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 31 października 2013 r.
3.Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej uchwałę nr XXVIII – 298/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury „Pałac w Chrzęsnem Norwidowskie Centrum Kultury” i nadania statutu.
4.WID: Projekt Uchwały Zarządu w sprawie: upoważnień w zakresie zarządu drogami publicznymi.
5.WSO:
1)Wniosek Klubu Sportów Walki KYOKUSHIN z Zielonki w sprawie zmiany harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania publicznego
2)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych
6.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
7.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 12.30.

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 31 października 2013 r.

Ad. 3.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej uchwałę nr XXVIII – 298/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury „Pałac w Chrzęsnem Norwidowskie Centrum Kultury” i nadania statutu i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję rady Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 4.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-296/2013 w sprawie: upoważnień w zakresie zarządu drogami publicznymi.

Ad. 5.
1)Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Klubu Sportów Walki KYOKUSHIN z Zielonki w sprawie zmiany harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania publicznego
2)Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-297/2013 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.

Ad. 6.
Zarząd przeprowadził dyskusję w sprawie projektu budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2014.

Godz. zakończenia: 15.30


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 05.11.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 11.12.2013 r., godz. 15.12
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 11.12.2013 r., godz. 15.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.12.2013 r., godz. 15.12Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 829 razy.