Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Grudzień


Podstrony:
 • Uchwała Nr IV-338/2013
  w sprawie: upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy do kontynuacji realizacji projektu systemowego „BĄDŹ AKTYWNY – ODNIESIESZ SUKCES”
 • Uchwała Nr IV-339/2013
  w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w związku z inwestycją p.n. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4360W (ul. Piłsudskiego i ul. Radzymińska) w Wołominie na odcinku od ul. Lwowskiej do ronda w miejscowości Czarna
 • Uchwała Nr IV-340/2013
  w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i opinii dla zadania polegającego na „wykonaniu projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy skrzyżowania ul. Wileńskiej i Ogrodowej w Wołominie”
 • Uchwała Nr IV-341/2013
  w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i opinii dla zadania polegającego na „wykonaniu dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 4334W ul. Kolejowej i Wołomińskiej w Ostrówku, gmina Klembów, w ramach zadania: Przebudowa ul. Żymirskiego w Klembowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek
 • Uchwała Nr IV-342/2013
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-343/2013
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-344/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-345/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-346/2013
  w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w miejscowości Poświętne
 • Uchwała Nr IV-347/2013
  w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych
 • Uchwała Nr IV-348/2013
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-349/2013
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-350/2013
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2013
 • Uchwała Nr IV-351/2013
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-352/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-353/2013
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-354/2013
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-355/2013
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-356/2013
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-357/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-358/2013
  w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych
 • Uchwała Nr IV-359/2013
  w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z „wykonaniem dokumentacji projektowej na budowę odwodnienia w ul. Spacerowej, gm. Radzymin”
 • Uchwała Nr IV-360/2013
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-361/2013
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-362/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-363/2013
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-364/2013
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-365/2013
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-366/2013
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-367/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-368/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-369/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-370/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-371/2013
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2013
 • Uchwała Nr IV-372/2013
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-373/2013
  w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXXVI-399/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku
 • Uchwała Nr IV-374/2013
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-375/2013
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-376/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-377/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-378/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-379/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-380/2013
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-381/2013
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-382/2013
  w sprawie: opracowania budżetu powiatu Wołomińskiego na rok 2014 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
 • Uchwałą Nr IV-383/2013
  w sprawie: przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek pomocniczych Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-384/2013
  w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-385/2013
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
 • Uchwała Nr IV-386/2013
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 24.12.2013 r., godz. 11.14
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 24.12.2013 r., godz. 11.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.12.2013 r., godz. 11.14Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 4170 razy.