Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 54/2013

z dnia 14.11.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 54/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 14 listopada 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Konrad Rytel, Marek Szafrański, Izabella Dziewiątkowska, Andrzej Olszewski,
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska oraz pracownica Starostwa Powiatowego Jolanta Pęgier.

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu w dniu 5 listopada 2013 r. i w dniu 6 listopada 2013 r.
3.WOK:
1)Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie działań zmierzających do realizacji przez Powiat Wołomiński modernizacji budynku przy ul. Ogrodowa 1A w Wołominie przeznaczonego na siedzibę Powiatowej Biblioteki Publicznej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
2)Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie działań zmierzających do realizacji przez Powiat Wołomiński Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji w Wołominie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
4.WZ:
1)Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX – 301/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2013r. w sprawie przekazania Gminie Zielonka zadania w ramach programu TAKrodzina.pl
2)Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX – 320/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przekazania Gminie Zielonka zadania w ramach programu TAKrodzina.pl
3)Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX-303/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2013r. w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Wołomin na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej, zmienionej Uchwałą Nr XXX-321/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniającą uchwałę o pomocy finansowej dla Gminy Wołomin na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej
4)Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX – 318/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekazania Gminie Wołomin zadania w ramach programu TAKrodzina.pl.
5.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
6.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 13.30.

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokoły z posiedzeń Zarządu w dniu 5 listopada 2013 r. i 6 listopada 2013 r.

Ad. 3.
1)Zarząd zdecydował nie skierować na sesję Rady Powiatu Wołomińskiego projektu Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie działań zmierzających do realizacji przez Powiat Wołomiński modernizacji budynku przy ul. Ogrodowa 1A w Wołominie przeznaczonego na siedzibę Powiatowej Biblioteki Publicznej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
2)Zarząd pozytywnie zaopiniował (2 głosy za, przy 2 głosach wstrzymujących się) projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie działań zmierzających do realizacji przez Powiat Wołomiński Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji
w Wołominie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 4.
1)Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX – 301/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2013r. w sprawie przekazania Gminie Zielonka zadania w ramach programu TAKrodzina.pl i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.
2)Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX – 320/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przekazania Gminie Zielonka zadania w ramach programu TAKrodzina.pl i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.
3)Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX-303/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2013r. w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Wołomin na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej, zmienionej Uchwałą Nr XXX-321/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniającą uchwałę o pomocy finansowej dla Gminy Wołomin na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.
4)Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX – 318/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekazania Gminie Wołomin zadania w ramach programu TAKrodzina.pl. i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 5.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-302/13 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-303/13w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-304/13 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-305/13 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-306/13 w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-307/13 w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-308/13 w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-309/13 w sprawie: zmian
w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-310/13 w sprawi: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-311/13 w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-312/13 w sprawie: przekazania informacji o wstępnych kwotach dochodów i wydatków jednostek pomocniczych Powiatu Wołomińskiego w roku 2014.
Zarząd jednogłośnie (4 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-313/13 zmieniająca uchwałę Nr XXIV-264/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2013-2024

Ad. 6.
Zarząd zapoznał się z następującymi projektami uchwał Rady Powiatu Wołomińskiego:
1)w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za rok 2013.
2)w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego SZPZOZ Wołomin za rok 2013.
3)w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego.

Godz. zakończenia: 15.30


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wicestarosta Wołomiński - Konrad Rytel, data: 14.11.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 22.01.2014 r., godz. 10.43
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 22.01.2014 r., godz. 10.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.01.2014 r., godz. 10.43Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 904 razy.