Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 56/2013

z dnia 28.11.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 56/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 listopada 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Konrad Rytel, Marek Szafrański, Andrzej Olszewski
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz i Sekretarz Aneta Piotrowska.

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 22 listopada 2013 r.
3.WID: Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wołomińskim, Województwem Mazowieckim i Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg i Autostrad w sprawie określenia zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań dla realizacji zadania pn. „Budowa węzła Wołomin w ramach budowy planowanej drogi ekspresowej S8 na odcinku Marki – Radzymin w miejscu przecięcia z planowanym nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 635.
4.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
5.WSO: Projekt Uchwały Zarządu w sprawie powołania komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w konkursach ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych
6.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 11.30.

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 22 listopada 2013 r.

Ad. 3.
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wołomińskim, Województwem Mazowieckim i Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg i Autostrad w sprawie określenia zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań dla realizacji zadania pn. „Budowa węzła Wołomin w ramach budowy planowanej drogi ekspresowej S8 na odcinku Marki – Radzymin w miejscu przecięcia z planowanym nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 63i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Wołomińskiego w dniu 28 listopada 2013 r.

Ad. 4.
Zarząd pozytywnie zaopiniował autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (3 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-326/2013 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (3 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-327/2013 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (3 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-328/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (3 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-329/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (3 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-330/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (3 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-331/2013 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (3 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-332/2013 w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (3 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-333/2013 w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (3 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-334/2013 w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2013.
Zarząd jednogłośnie (3 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-335/2013 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.

Następnie Wicestarosta ogłosił przerwę w posiedzeniu Zarządu. Zarząd zebrał się ponownie po przerwie o godz. 15.00.

Zarząd jednogłośnie (3 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-336/2013 w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXXV-389/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku.

Ad. 5.
Zarząd jednogłośnie (3 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-337/2013 w sprawie powołania komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w konkursach ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych

Godz. zakończenia: 15.15


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wicestarosta Wołomiński - Konrad Rytel, data: 28.11.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 22.01.2014 r., godz. 10.53
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 22.01.2014 r., godz. 10.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.01.2014 r., godz. 10.53Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 742 razy.