Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 58/2013

z dnia 06.12.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 58/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 6 grudnia 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Andrzej Olszewski, Izabella Dziewiątkowska
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska oraz Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Andrzej Nocoń.

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 3 grudnia 2013 r.
3.WID:
1)Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie obiektu budowlanego (kiosku ruchu) w pasie drogowym ul. Piłsudskiego w Wołominie
2)Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie obiektu budowlanego (pawilonu handlowego) w pasie drogowym ul. Ręczajskiej w Kobyłce.
4.WEP:
1)Projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2)Wnioski o objęcie patronatem Starosty.
5.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
6.Sprawy różne.
Godz. rozpoczęcia: 14.00.

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 3 grudnia 2013 r.

Ad. 3.
1)Zarząd rozpatrzył pozytywnie wniosek Grażyny Garczynskiej o wyrażenie zgody na umieszczenie obiektu budowlanego (kiosku ruchu) w pasie drogowym
ul. Piłsudskiego w Wołominie.
2)Zarząd rozpatrzył pozytywnie wniosek Teresy Olewnik o wyrażenie zgody na umieszczenie obiektu budowlanego (pawilonu handlowego) w pasie drogowym
ul. Ręczajskiej w Kobyłce.

Ad. 4.
1)Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję radę Powiatu Wołomińskiego.
2)Zarząd zapoznał się z wnioskami o objęcie patronatem Starosty i podjął następujące decyzje:
- Fundacja "Kibicuj Rodzinie" - Wirtualna choinka - prawdziwy prezent – dofinansowanie 5200 zł,
- Latarnik Polski Cyfrowej Równych Szanas Joanna Surdyk - Do internetu jeden krok! Śmi@łe podróże po Internecie – dofinansowanie 385 zł.

Ad. 5.
1)Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej Uchwałę Nr XXIV-265/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20.12.2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2013 i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję radę Powiatu Wołomińskiego.
2)Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 i zdecydował o jego skierowaniu na najbliższą sesję radę Powiatu Wołomińskiego.

Ad. 6.
Zarząd zapoznał się z projektem Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej rady Powiatu Wołomińskiego na 2014 r.
Starosta poinformował o propozycji NFZ kontraktu dla Szpitala Powiatowego w Wołominie na 2014 r.

Godz. zakończenia: 16.15


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 06.12.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 22.01.2014 r., godz. 11.07
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 22.01.2014 r., godz. 11.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.01.2014 r., godz. 11.14Magdalena OlejaszEdycja strony
22.01.2014 r., godz. 11.09Magdalena OlejaszEdycja strony
22.01.2014 r., godz. 11.07Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 774 razy.