Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 59/2013

z dnia 11.12.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 59/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 11 grudnia 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Marek Szafrański, Andrzej Olszewski, Izabella Dziewiątkowska
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz, Sekretarz Aneta Piotrowska oraz Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Dorota Romańczuk.

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 6 grudnia 2013 r.
3.WGN: Projekt Uchwały Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w miejscowości Poświętne.
4.WSO:
1)Projekt Uchwały Zarządu w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych
2)Tematy konkursów ofert.
5.WEP: Wnioski o objęcie patronatem Starosty.
6.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
7.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 15.00.

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd przyjął protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 6 grudnia 2013 r.

Ad. 3.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-346/2013 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w miejscowości Poświętne.

Ad. 4.
1)Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-347/2013 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych.
2)Zarząd przeprowadził dyskusję w sprawie tematów konkursów ofert dla organizacji pozarządowych.

Ad. 5.
Zarząd zapoznał się z wnioskiem Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu o objęcie patronatem Starosty Przyjazd Ukraińskiego Dziecięcego Zespołu Ludowego "Chodaczki" i podjął decyzję o udzieleniu dofinansowania w wysokości 1.200 zł.

Ad. 6.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-348/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-349/2013 w sprawie zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-350/2013 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2013.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-351/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-352/2013 w sprawie przeniesień w budżecie Starostwa Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-353/2013 w sprawie zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-354/2013 w sprawie zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-355/2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-356/2013 w sprawie przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd jednogłośnie (5 głosów za) podjął Uchwałę Nr IV-357/2013 w sprawie przeniesień w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.
Zarząd pozytywnie zaopiniował autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2014 rok.

Godz. zakończenia: 16.30


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 11.12.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 22.01.2014 r., godz. 11.10
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 22.01.2014 r., godz. 11.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.01.2014 r., godz. 11.10Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 1023 razy.