Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Protokół Nr 61/2013

z dnia 30.12.2013 r.
PROTOKÓŁ Nr 61/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 grudnia 2013 r.


W posiedzeniu Zarządu Powiatu Wołomińskiego uczestniczyli:
-jego Członkowie: Piotr Uściński, Konrad Rytel, Andrzej Olszewski
-oraz zaproszeni na posiedzenie: Skarbnik Jadwiga Tomasiewicz i Sekretarz Aneta Piotrowska.

Porządek posiedzenia:
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Skarbnik: Sprawy budżetowe.
3.Sprawy różne.

Godz. rozpoczęcia: 11.30.

Ad. 1.
Odczytano i przyjęto bez uwag porządek posiedzenia.

Ad. 2.
1)Zarząd jednogłośnie (3 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-374/13 13 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
2)Zarząd jednogłośnie (3 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-375/13 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
3)Zarząd jednogłośnie (3 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-376/13 w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
4)Zarząd jednogłośnie (3 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-377/13 w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
5)Zarząd jednogłośnie (3 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-378/13 w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
6)Zarząd jednogłośnie (3 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-379/13 w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
7)Zarząd jednogłośnie (3 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-380/13 w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
8)Zarząd jednogłośnie (3 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-381/13 w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2013
9)Zarząd jednogłośnie (3 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-382/13 w sprawie: opracowania budżetu powiatu Wołomińskiego na rok 2014 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
10)Zarząd jednogłośnie (3 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-383/13 w sprawie: przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek pomocniczych Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
11)Zarząd jednogłośnie (3 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-384/13 w sprawie: Ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2014
12)Zarząd jednogłośnie (3 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-385/13 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2013
13)Zarząd jednogłośnie (3 głosy za) podjął Uchwałę Nr IV-386/13 w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2013.

Godz. zakończenia: 12.30


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 30.12.2013 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 22.01.2014 r., godz. 11.20
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 22.01.2014 r., godz. 11.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.01.2014 r., godz. 11.20Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 823 razy.