Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Styczeń


Podstrony:
 • Uchwała Nr IV-1/2014
  w sprawie: udzielenia upoważnienia do podejmowania czynności w zakresie realizacji projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Uchwała Nr IV-2/2014
  w sprawie: wyrażenia zgody na budowę przyłączy do budynku LCS (Lokalne Centrum Sterowania) – budynek techniczny, kolejowy w Tłuszczu
 • Uchwała Nr IV-3/2014
  w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Wołominie
 • Uchwała Nr IV-4/2014
  w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Równem
 • Uchwała Nr IV-5/2014
  w sprawie: przyjęcia programu pn. „Powiatowa Szkoła Rodzenia”
 • Uchwała Nr IV-6/2014
  w sprawie: wykazu zadań przyjętych do dofinansowania dla spółek wodnych w 2014 r. - I i II etap
 • Uchwała Nr IV-7/2014
  w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i opinii dla zadania polegającego na „Opracowanie map zawierających projekty podziału nieruchomości niezbędnych do prawidłowego wydzielenia działek pod poszerzenie istniejącego pasa drogowego (obręb Zielonka)”
 • Uchwała Nr IV-8/2014
  w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia położonego w budynku przy ul. Broniewskiego w Wołominie
 • Uchwała Nr IV-9/2014
  w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXXVII-416/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 19.03.2014 r., godz. 10.09
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 19.03.2014 r., godz. 10.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.03.2014 r., godz. 10.09Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 2881 razy.