Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Marzec


Podstrony:
 • Uchwała Nr IV-36/2014
  w sprawie: ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych, motywacyjnych i za warunki pracy dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr IV-37/2014
  w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane
 • Uchwała Nr IV-38/2014
  w sprawie: wyrażenia zgody na wykonanie konserwacji i pielęgnacji pomników przyrody, drzew objętych ochroną oraz rewaloryzacją zabytkowych parków i alei przy drzewach rosnących na terenie nieruchomości położonych w Zielonce
 • Uchwała Nr IV-39/2014
  w sprawie: dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2014 roku
 • Uchwała Nr IV-40/2014
  w sprawie: upoważnienia Dyrektor Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie do realizacji projektu „Praktyki zawodowe w krajach Unii Europejskiej kluczem do sukcesu zawodowego”
 • Uchwała Nr IV-41/2014
  w sprawie: zatwierdzenia bilansu za rok 2013 Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie
 • Uchwała Nr IV-42/2014
  w sprawie: zatwierdzenia bilansu za rok 2013 Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie
 • Uchwała Nr IV-43/2014
  w sprawie: powołania komicji konkursowej rozstrzygającej konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22
 • Uchwała Nr IV-44/2014
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2014
 • Uchwała Nr IV-45/2014
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-46/2014
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-47/2014
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-48/2014
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-49/2014
  w sprawie: rocznej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego za 2013 rok
 • Uchwała Nr IV-50/2014
  w sprawie: rozwiązania umowy użyczenia
 • Uchwała Nr IV-51/2014
  w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Wołominie przy ul. Kobyłkowskiej
 • Uchwała Nr IV-52/2014
  w sprawie: wyrażenia zgody na złożenie wniosku o usunięcie drzew
 • Uchwała Nr IV-53/2014
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-54/2014
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-55/2014
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-56/2014
  w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr IV-26/2014 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-57/2014
  w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXXIX450/2014 z dnia 27 marca 2014 roku
 • Uchwała Nr IV-58/2014
  w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego za rok 2013

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 19.03.2014 r., godz. 10.50
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 19.03.2014 r., godz. 10.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.03.2014 r., godz. 10.50Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 3995 razy.