Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Kwiecień


Podstrony:
 • Uchwała Nr IV-59/2014
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie: projektu Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie podziału Powiatu Wołomińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
 • Uchwała Nr IV-60/2014
  w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie przy ul. Miłej 22
 • Uchwała Nr IV-61/2014
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-62/2014
  w sprawie: upoważnień w zakresie zarządu drogami publicznymi
 • Uchwała Nr IV-63/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-64/2014
  w sprawie: zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-65/2014
  w sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2014 roku zadań
 • Uchwała Nr IV-66/2014
  w sprawie: ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie
 • Uchwała Nr IV-67/2014
  w sprawie: wykazu zadań przyjętych do dofinansowania dla spółek wodnych w 2014 r. – I i II etap
 • Uchwała Nr IV-68/2014
  w sprawie: wyrażenia zgody na korzystanie z siłowni
 • Uchwała Nr IV-69/2014
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-70/2014
  w sprawie: przeniesień w budżecie Zespołu Szkół w Zielonce na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-71/2014
  w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XL-468/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku
 • Uchwała Nr IV-72/2014
  w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i opinii związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej Nr 4324W na odcinku od skrzyżowania ul. Warszawskiej do ul. Czapskiego i Witosa w msc. Małopole” oraz czynności związanych z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację Inwestycji drogowej
 • Uchwała Nr IV-73/2014
  w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i opinii związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na „Budowie chodnika wraz z odwodnieniem w m. Sulejów, gm. Jadów”
 • Uchwała Nr IV-74/2014
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-75/2014
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2014 r.
 • Uchwała Nr IV-76/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-77/2014
  w sprawie: przeniesień w budżecie Zespołu Szkół w Tłuszczu na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-78/2014
  w sprawie: przeniesień w budżecie Liceum Ogólnokształcącego w Urlach na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-79/2014
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-80/2014
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-81/2014
  w sprawie: umorzenia należności Powiatu z tytułu zobowiązań wynikających z umowy Nr WOK.032.169.2013

Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 01.04.2014 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 03.04.2014 r., godz. 14.23
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 03.04.2014 r., godz. 14.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.04.2014 r., godz. 14.23Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 4187 razy.