Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Czerwiec


Podstrony:
 • Uchwała Nr IV-115/2014
  w sprawie: wyrażenia zgody na dysponowanie częścią działki ewidencyjnej numer 215 z obrębu 33 na cel budowy sieci wodociągowej na terenie w/w działki
 • Uchwała Nr IV-116/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru budowlanego w Wołominie na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-117/2014
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-118/2014
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-119/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-120/2014
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”
 • Uchwała Nr IV-121/2014
  w sprawie: ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr IV-122/2014
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-123/2014
  w sprawie: zmiany w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-124/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-125/2014
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-126/2014
  w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie
 • Uchwała Nr IV-127/2014
  w sprawie: upoważnienia Dyrektor Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, ul. Inżynierska 1, do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu „Praktyka czyni mistrza – Program rozwojowy dla Technikum Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego”
 • Uchwała Nr IV-128/2014
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w roku 2014
 • Uchwała Nr IV-129/2014
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-130/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-131/2014
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2014
 • Uchwała Nr IV-132/2014
  w sprawie: zmian w planie finansowym Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-133/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-134/2014
  w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XLIII - 487/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku
 • Uchwała Nr IV-135/2014
  w sprawie: wyznaczenia osoby do pełnienia obowiązków kierownika Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 09.07.2014 r., godz. 13.14
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 09.07.2014 r., godz. 13.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.07.2014 r., godz. 13.14Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 3780 razy.