Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Lipiec


Podstrony:
 • Uchwała Nr IV-136/2014
  w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i opinii związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej Nr 4307W na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w m. Zwierzyniec”
 • Uchwała Nr IV-137/2014
  w sprawie: powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie
 • Uchwała Nr IV-138/2014
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-139/2014
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-140/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP w Wołominie na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-141/2014
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-142/2014
  w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr IV-113/2014 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XLII-477/2014 z dnia 29 maja 2014 roku
 • Uchwała Nr IV-143/2014
  w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2014 roku zadań Publicznych
 • Uchwała Nr IV-144/2014
  w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 zadań Publicznych
 • Uchwała Nr IV-145/2014
  w sprawie: upoważnienia Dyrektor Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, ul. Inżynierska 1, do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu „Nowoczesne staże – szansą na przyszłość”
 • Uchwała Nr IV-146/2014
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-147/2014
  w sprawie: zmiany w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-148/2014
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2014
 • Uchwała Nr IV-149/2014
  w sprawie: zmian w planie finansowym Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-150/2014
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-151/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-152/2014
  w sprawie: zmiany w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-153/2014
  w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia znajdującego się w budynku przy ul. Radzymińskiej w miejscowości Tłuszcz
 • Uchwała Nr IV-154/2014
  w sprawie: przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce
 • Uchwała Nr IV-155/2014
  w sprawe: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2014
 • Uchwała Nr IV-156/2014
  w sprawie: zmian w planie finansowym Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-157/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Międzylesiu na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-158/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Międzylesiu
 • Uchwała Nr IV-159/2014
  w sprawie: przeniesień w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-160/2014
  w sprawie: uchylenia uchwały Nr IV-131/2014 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 czerwca 2014 roku
 • Uchwała Nr IV-161/2014
  w sprawie: uchylenia uchwały Nr IV-132/2014 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 czerwca 2014 roku
 • Uchwała Nr IV-162/2014
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2014
 • Uchwała Nr IV-163/2014
  w sprawie: zmian w planie finansowym Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-164/2014
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-165/2014
  w sprawie: zmiany w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-166/2014
  w sprawie: założeń do projektu budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2015
 • Uchwała Nr IV-167/2014
  w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie przy ul. Konstytucji 3 Maja 26
 • Uchwała Nr IV-168/2014
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-169/2014
  w sprawie: zmiany w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-170/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-171/2014
  w sprawie: uchylenia uchwały Nr IV-148/2014 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10 lipca 2014 roku
 • Uchwała Nr IV-172/2014
  w sprawie: uchylenia uchwały Nr IV-149/2014 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 10 lipca 2014 roku
 • Uchwała Nr IV-173/2014
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2014
 • Uchwała Nr IV-174/2014
  w sprawie: zmian w planie finansowym Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-175/2014
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-176/2014
  w sprawie: zmiany w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-177/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-178/2014
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2014
 • Uchwała Nr IV-179/2014
  w sprawie: zmian w planie finansowym Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-180/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-181/2014
  w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XLIV-500/2014 z dnia 24 lipca 2014 roku
 • Uchwała Nr IV-182/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-183/2014
  w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Wołomińskiego za II kwartał 2014 roku
 • Uchwała Nr IV-184/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2014

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 05.08.2014 r., godz. 12.42
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 05.08.2014 r., godz. 12.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.08.2014 r., godz. 12.42Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 4227 razy.