Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Oferta Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego – DROPS (Dom – Rodzina – Opieka - Praca – Szkolenia) z Wołomina

Realizacja zadania publicznego: I Powiatowy Turniej Piłki Nożnej – „Mundial Powiatowy”. Termin zgłaszania uwag: 14.08.2014 r.
KOMUNIKAT
Zarządu Powiatu Wołomińskiego
w sprawie zgłaszania uwag do oferty złożonej, w trybie art. 19a
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
z pominięciem otwartego konkursu ofert

Informujemy, że Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego – DROPS z Wołomina złożyła, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ofertę na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert:

w zakresie: Kultura Fizyczna

nazwa zadania: I Powiatowy Turniej piłki Nożnej – „Mundial Powiatowy”

wnioskowana kwota dotacji: 7.500,00 zł
koszt realizacji zadania: 9.300,00 zł

termin realizacji zadania: od 20.08.2014r. do 20.10.2014 r.

miejsce realizacji zadania: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie

Zgodnie z art. 19a ust. 4 powołanej ustawy: każdy, w terminie 7 dni od dnia 7 sierpnia 2014 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy zgłaszać w formie pisemnej lub do protokołu:
 na e-mail: ngo@powiat-wolominski.pl
 fax: 22 776-50-93
 lub do: Wydziału Spraw Obywatelskich
Starostwa Powiatowego w Wołominie
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
pokój 27 (przyziemie / WEJSCIE B).

Sprawę prowadzi: podinspektor Ewa Jagodzińska.
Treść oferty stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Wołomin, dnia 07.08.2014 r.


Wytworzył:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Joanna Wieczorek, data: 08.08.2014 r., godz. 11.32
Ostatnia aktualizacja:Joanna Wieczorek, data: 11.08.2014 r., godz. 15.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.08.2014 r., godz. 15.39Joanna WieczorekEdycja strony
08.08.2014 r., godz. 11.32Joanna WieczorekDodanie strony

Strona oglądana: 1229 razy.