Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wrzesień


Podstrony:
 • Uchwała Nr IV-206/2014
  w sprawie: przyjęcia programu pn. „Program Promocji Zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński”
 • Uchwała Nr IV-207/2014
  w sprawie: przyjęcia programu pn. „Program profilaktyki otyłości dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych”
 • Uchwała Nr IV-208/2014
  w sprawie: wykazu zadań przyjętych do dofinansowania dla spółek wodnych w 2014 t. – II etap
 • Uchwała Nr IV-209/2014
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-210/2014
  w sprawie: zmiany w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-211/2014
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-212/2014
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2014
 • Uchwała Nr IV-213/2014
  w sprawie: zmian w planie finansowym Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-214/2014
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-215/2014
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-216/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-217/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-218/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-219/2014
  w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XLVI-520/2014 z dnia 11 września 2014 r.
 • Uchwała Nr IV-220/2014
  w srawie: ustalenia Szczegółowych warunków konkursu ofert na wybór realizatora „Programu promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński” oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru realizatora „Programu promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński”
 • Uchwała Nr IV-221/2014
  w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizatora „Programu promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński”
 • Uchwała Nr IV-222/2014
  w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
 • Uchwała Nr IV-223/2014
  w sprawie: uchwalenia „Regulaminu kontroli realizacji zadań publicznych zlecanych przez Powiat Wołomiński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
 • Uchwała Nr IV-224/2014
  w sprawie: powołania przedstawiciela Powiatu Wołomińskiego powołania przedstawiciela Powiatu Wołomińskiego do spraw współpracy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w ramach projektu kluczowego : „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”
 • Uchwała Nr IV-225/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-226/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-227/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-228/2014
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-229/2014
  w sprawie: zmiany w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-230/2014
  w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-231/2014
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-232/2014
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-233/2014
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-234/2014
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-235/2014
  w sprawie: zmiany w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-236/2014
  w sprawie: przeniesień w planie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-237/2014
  w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2014

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 11.09.2014 r., godz. 11.20
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 11.09.2014 r., godz. 11.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.09.2014 r., godz. 11.20Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 4504 razy.