Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Październik


Podstrony:
 • Uchwała Nr IV-238/2014
  w sprawie: wyrażenie zgody na wykonanie przyłącza
 • Uchwała Nr IV-239/2014
  w sprawie: wyrażenie zgody na wykonanie przyłącza
 • Uchwała Nr IV-240/2014
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-241/2014
  w sprawie: zmiany w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-242/2014
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2014
 • Uchwała Nr IV-243/2014
  w sprawie: zmian w planie finansowym Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-244/2014
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-245/2014
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-246/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-247/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-248/2014
  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr Iv-249/2014
  w sprawie: udzielenia upoważnień
 • Uchwała Nr IV-250/2014
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-251/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-252/2014
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-253/2014
  w sprawie: zmiany w budżecie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-254/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-255/2014
  w sprawie: przeniesień w Starostwie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-256/2014
  w sprawie: uchwalenia Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • Uchwała Nr IV-257/2014
  w sprawie: zmiany uchwały nr IV-248/2014 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Wołomińskiego
 • Uchwała Nr IV-258/2014
  w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z „wykonaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy nowego śladu drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z DW 631 do projektowanego wiaduktu drogowego nad trasą S8”
 • Uchwała Nr IV-259/2014
  w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z „wykonaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 4304W w m. Słupno, gm. Radzymin”
 • Uchwała Nr IV-260/2014
  w sprawie: upoważnienia do czynności związanych z „wykonaniem dokumentacji projektowej na „Przebudowę przepustu w miejscowości Szewnica, gm. Jadów”
 • Uchwała Nr IV-261/2014
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-262/2014
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-263/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-264/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-265/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-266/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-267/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Starostwa Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-268/2014
  w sprawie: zmieniająca Uchwałę Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr IV-242/2014 z dnia 3 października 2014 r. w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2014
 • Uchwała Nr IV-269/2014
  w sprawie: wykonania Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XLVII-540/2014 z dnia 16 października 2014 roku
 • Uchwała Nr IV-270/2014
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-271/2014
  w sprawie: zmiany w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-272/2014
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-273/2014
  w sprawie: zmiany w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-274/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-275/2014
  w sprawie: przeniesień w planie Starostwa Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-276/2014
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-277/2014
  w sprawie: zmiany w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-278/2014
  w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr IV-39/2014 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 marca 2014 r.
 • Uchwała Nr IV-279/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2014

Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński - Piotr Uściński, data: 01.10.2014 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 07.10.2014 r., godz. 12.28
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 07.10.2014 r., godz. 12.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.10.2014 r., godz. 12.28Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 3949 razy.