Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Grudzień


Podstrony:
 • Uchwała Nr IV-325/2014
  w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w konkursach ofert na realizację w 2015 roku zadań Publicznych w zakresach: Pomoc społeczna i Pozostałe zadania w zakresie Polityki Społecznej
 • Uchwała Nr IV-326/2014
  w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa
 • Uchwała Nr IV-327/2014
  w sprawie: przeniesień w planie Starostwa Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-328/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-329/2014
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-330/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-331/2014
  w sprawie: upoważnienia do przejęcia dokumentów i do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dotyczącego dróg powiatowych
 • Uchwała Nr IV-332/2014
  w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu na rok 2014 w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej
 • Uchwała Nr IV-333/2014
  w sprawie: zmiany w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-334/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-335/2014
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-336/2014
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-337/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Zespołu Szkół w Zielonce na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-338/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-339/2014
  w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2014
 • Uchwała Nr IV-340/2014
  w sprawie: zmian w planie finansowym Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-341/2014
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-342/2014
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-343/2014
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-344/2014
  w sprawie: zmiany w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-345/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego w Urlach na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-346/2014
  w sprawie: przeniesień w planie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-347/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-348/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-349/2014
  w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
 • Uchwała Nr IV-350/2014
  w sprawie: rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w 2015 roku zadań Publicznych
 • Uchwała Nr IV-351/2014
  w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych
 • Uchwała Nr IV-352/2014
  w sprawie: ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr IV-353/2014
  w sprawie: uchylenia uchwały Nr IV-303/2014 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 listopada 2014 r. i uchwały Nr IV-318/2014 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 listopada 2014 r.
 • Uchwała Nr IV-354/2014
  w sprawie: uchylenia uchwały Nr IV-304/2014 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 listopada 2014 r. i uchwały Nr IV-319/2014 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 listopada 2014 r.
 • Uchwała Nr IV-355/2014
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-356/2014
  w sprawie: zmiany w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-357/2014
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-358/2014
  w sprawie: zmiany w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-359/2014
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-360/2014
  w sprawie: zmiany w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-361/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-362/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-363/2014
  w sprawie: przeniesień w planie jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-364/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-365/2014
  w sprawie: przeniesień w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-366/2014
  w sprawie: uchylenia uchwały Nr IV-341/2014 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 grudnia 2014 r.
 • Uchwała Nr IV-367/2014
  w sprawie: uchylenia uchwały Nr IV-342/2014 r. Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 grudnia 2014 r.
 • Uchwała Nr IV-368/2014
  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-369/2014
  w sprawie: przeniesień w budżecie Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2014
 • Uchwała Nr IV-370/2014
  w sprawie: zwiększenia budżetu Powiatu na rok 2014 w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej
 • Uchwała Nr IV-371/2014
  w sprawie: zmiany w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2014

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 05.12.2014 r., godz. 11.53
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 05.12.2014 r., godz. 11.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.12.2014 r., godz. 11.53Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 4018 razy.