Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Oferta Fundacji „HONOR, OJCZYZNA” im. Majora Władysława Raginisa z Wołomina

Realizacja zadania publicznego: "KARAŚ” nad Wołominem" Termin zgłaszania uwag: 30.06.2015 r.
KOMUNIKAT
Zarządu Powiatu Wołomińskiego
w sprawie zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego złożonej, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofertInformujemy, że Fundacja „HONOR, OJCZYZNA” im. Majora Władysława Raginisa z Wołomina złożyła, w trybie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) ofertę na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert:

w zakresie: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

nazwa zadania: „KARAŚ” nad Wołominem,

termin realizacji zadania: od dnia 13.07.2015 r. do dnia 30.09.2015 r.,

miejsce realizacji zadania: teren powiatu wołomińskiego,

koszt realizacji zadania: 16.000,00 zł,

wnioskowana kwota dotacji: 9.500,00 zł.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 powołanej ustawy: każdy, w terminie 7 dni od dnia 23 czerwca 2015 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy zgłaszać w formie pisemnej lub do protokołu:
• na e-mail: ngo@powiat-wolominski.pl
• fax: 22 776-50-93
• lub do: Wydziału Spraw Obywatelskich
Starostwa Powiatowego w Wołominie
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
pokój 27 (przyziemie / WEJŚCIE B).

Sprawę prowadzi: podinspektor Ewa Jagodzińska.
Treść oferty stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Wołomin, dnia 23.06.2015 r.


Wytworzył:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Mikołaj Szczepanowski, data: 23.06.2015 r., godz. 15.15
Ostatnia aktualizacja:Mikołaj Szczepanowski, data: 03.09.2015 r., godz. 09.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.09.2015 r., godz. 09.17Mikołaj SzczepanowskiEdycja strony
19.08.2015 r., godz. 12.50Mikołaj SzczepanowskiEdycja strony
23.06.2015 r., godz. 15.18Mikołaj SzczepanowskiEdycja strony
23.06.2015 r., godz. 15.16Mikołaj SzczepanowskiEdycja strony
23.06.2015 r., godz. 15.15Mikołaj SzczepanowskiDodanie strony

Strona oglądana: 900 razy.