Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zadania Wydziału - Edukacja

Zadania Wydziału wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Wydział Edukacji realizuje zadania z zakresu:
1) prowadzenia spraw związanych z działalnością szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez powiat, w szczególności związanych z zakładaniem, przekształcaniem, likwidacją szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych, zmianą planu sieci szkół, ustaleniem zawodów i profili kształcenia ogólnozawodowego;
2) współpracy z publicznymi szkołami i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz niepublicznymi szkołami i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi dotowanymi przez powiat;
3) prowadzenia ewidencji publicznych szkół i poradni psychologiczno -pedagogicznych oraz niepublicznych szkół i poradni psychologiczno –pedagogicznych;
4) prowadzenia spraw związanych z nadawaniem i cofaniem niepublicznym szkołom uprawnień szkoły publicznej;
5) prowadzenia spraw związanych z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli;
6) prowadzenia czynności związanych z przygotowaniem oceny pracy dyrektorów szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz organizowaniem konkursów na dyrektorów szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez powiat;
7) prowadzenia spraw związanych z kierowaniem dzieci i młodzieży do szkół i placówek kształcenia specjalnego;
8) koordynacji rekrutacji do szkół;
9) prowadzenia procedur awansu zawodowego nauczycieli;
10) prowadzenia spraw związanych z działalnością innowacyjną i eksperymentalną szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych;
11) prowadzenia procedur związanych z przyznawaniem uczniom stypendiów za szczególne osiągnięcia szkolne;
12) prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem nagród starosty dla nauczycieli i dyrektorów oraz wnioskowaniem o nagrody ministra i kuratora oświaty, a także odznaczenia państwowe dla dyrektorów szkół i publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych;
13) prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem pomocy zdrowotnej nauczycielom;
14) sporządzania zestawień statystycznych dotyczących prowadzonych i dotowanych szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym gromadzenia, weryfikowania i aktualizacji danych w Systemie Informacji Oświatowej;
15) weryfikacja poprawności arkuszy organizacji (i ich aneksów), sporządzanych przez dyrektorów szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez powiat;
16) prowadzenia spraw związanych z ustalaniem wysokości dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli i dyrektorów powiatowych szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych;
17) sporządzania wniosków dotyczących pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań z zakresu z oświaty, w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz programów rządowych;
18) kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji zgodnie z celem, na który została udzielona, stosownie do przepisów obowiązujących w kontrolowanych okresie;
19) współpracy z Biurem Kontroli Wewnętrznej, w zakresie przeprowadzania kontroli oraz przygotowywania i wydawania decyzji w sprawie zwrotu dotacji dla podmiotów publicznych i niepublicznych;
20) przygotowywanie porozumień dotyczących kształcenia zawodowego uczniów szkół zawodowych/branżowych.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 05.01.2016 r., godz. 11.21
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 09.04.2021 r., godz. 10.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.04.2021 r., godz. 10.06Emilia PłachetkoEdycja strony
09.04.2021 r., godz. 10.05Emilia PłachetkoEdycja strony
27.11.2019 r., godz. 14.56Ernest KobylińskiZmiana przynależności strony
27.11.2019 r., godz. 14.56Ernest KobylińskiZmiana przynależności strony
27.11.2019 r., godz. 14.56Ernest KobylińskiEdycja strony
20.02.2018 r., godz. 10.12Katarzyna RutkowskaEdycja strony
05.01.2016 r., godz. 11.21Emilia PłachetkoDodanie strony

Strona oglądana: 4119 razy.