Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Starosta Wołomiński zawiadamia o wszczęciu na wniosek Burmistrza Tłuszcza złożony w dniu 02.10.2017 r., uzupełniony w dniu 19.12.2017 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.55.2017 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej ul. Irysowej w Dzięciołach, gmina Tłuszcz, na odcinku od ul. Zawilcowej do dz. nr ew. 561”.
OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

Starosta Wołomiński
zawiadamia


o wszczęciu na wniosek Burmistrza Tłuszcza złożony w dniu 02.10.2017 r., uzupełniony w dniu 19.12.2017 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.55.2017 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej ul. Irysowej w Dzięciołach, gmina Tłuszcz, na odcinku od ul. Zawilcowej do dz. nr ew. 561”.

Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Tłuszcz, w nawiasach – numery działek po podziale):
 ew. nr: 556 (556/1, 556/2), 557 (557/1, 557/2), 558 (558/1, 558/2), 559 (559/1, 559/2), 560 (560/1, 560/2), 561 (561/1, 561/2, 562 (562/1, 562/2) w obrębie 0004 Dzięcioły, jedn. ewid. 143411_5 Tłuszcz - obszar wiejski.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę innych dróg publicznych niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego:
 ew. nr: 555 w obrębie 0004 Dzięcioły, jedn. ewid. 143411_5 Tłuszcz - obszar wiejski.

Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 106 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16, gdzie można również zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 12.01.2018 r., godz. 15.44
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 12.01.2018 r., godz. 15.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.01.2018 r., godz. 15.44Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 305 razy.