Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Rok 2018


Podstrony:
 • UCHWAŁA NR XLIV – 507/2018
  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 06.02.2018r. poz. 1198) częściowo uchylona na podstawie uchwały Nr 5.94.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2018r.
 • UCHWAŁA NR XLIV - 508/2018
  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 06.02.2018r. poz. 1201) częściowo uchylona na podstawie uchwały Nr 5.95.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2018r.
 • UCHWAŁA NR XLVII - 546/2018
  zmieniająca Uchwałę Nr XLIV - 507/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 04.06.2018r. poz. 5861)
 • UCHWAŁA NR XLVII - 547/2018
  zmieniająca Uchwałę Nr XLIV - 508/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 04.06.2018r. poz. 5862)
 • UCHWAŁA NR XLVIII - 555/2018
  w sprawie podziału powiatu wołomińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 30.05.2018r. poz. 5725)
 • UCHWAŁA NR XLVIII - 557/2018
  w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 30.05.2018r. poz. 5726)
 • UCHWAŁA NR LII - 584/2018
  w sprawie nadania imienia Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie oraz zmiany statutu nadanego Uchwałą Nr XXX - 337/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 03.09.2018r. poz. 8327)

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 05.02.2018 r., godz. 13.48
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 05.02.2018 r., godz. 13.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.02.2018 r., godz. 13.48Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 804 razy.