Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Lipiec


Podstrony:
 • Uchwała Nr VI-158/2019
  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18, 05-250 Radzymin
 • Uchwała Nr VI-159/2019
  w sprawie przekazania uprawnień dla kierowników powiatowych jednostek budżetowych podległych Powiatowi Wołomińskiemu do dokonywania zmian w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-160/2019
  w sprawie upoważnienia do zawarcia ugody administracyjnej dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność Powiatu Wołomińskiego na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • Uchwała Nr VI-161/2019
  w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
 • Uchwała Nr VI-162/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
 • Uchwała Nr VI-163/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr VI-164/2019
  w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019
 • Uchwała Nr VI-165/2019
  w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019 - wykonanie
 • Uchwała Nr VI-166/2019
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-167/2019
  w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2019
 • Uchwała Nr VI-168/2019
  w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2019 - wykonanie
 • Uchwała Nr VI-169/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
 • Uchwała Nr VI-170/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr VI-171/2019
  zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli realizacji zadań publicznych
 • Uchwała Nr VI-172/2019
  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły prowadzonej przez Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr VI-173/2019
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-174/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
 • Uchwała Nr VI-175/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr VI-176/2019
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim

Wytworzył lub odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Wołomińskiego, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 05.09.2019 r., godz. 14.43
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 05.09.2019 r., godz. 14.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.09.2019 r., godz. 14.43Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 2226 razy.