Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Październik


Podstrony:
 • Uchwała Nr VI-245/2019
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-246/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
 • Uchwała Nr VI-247/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok – wykonanie
 • Uchwała Nr VI-248/2019
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-249/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
 • Uchwała Nr VI-250/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok – wykonanie
 • Uchwała Nr VI-251/2019
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-252/2019
  w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 • Uchwała Nr VI-253/2019
  w sprawie zmiany Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • Uchwała Nr VI-254/2019
  w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (III)” oraz projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (III)”
 • Uchwała Nr VI-255/2019
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-256/2019
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-257/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
 • Uchwała Nr VI-258/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr VI-259/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
 • Uchwała Nr VI-260/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok – wykonanie
 • Uchwała Nr VI-261/2019
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-262/2019
  w sprawie partycypacji Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie w kosztach utrzymania budynku należącego do Powiatu Wołomińskiego usytuowanego w Radzyminie przy ul. Komunalnej 8A
 • Uchwała Nr VI-263/2019
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-264/2019
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-265/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
 • Uchwała Nr VI-266/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok – wykonanie
 • Uchwała Nr VI-267/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
 • Uchwała Nr VI-268/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok – wykonanie
 • Uchwała Nr VI-269/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
 • Uchwała Nr VI-270/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok – wykonanie
 • Uchwała Nr VI-271/2019
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-272/2019
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-273/2019
  w sprawie upoważnienia do zawarcia ugody administracyjnej dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość, która przeszła na własność Powiatu Wołomińskiego na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • Uchwała Nr VI-274/2019
  w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zawarcia ugody administracyjnej dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność Powiatu Wołomińskiego na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 • Uchwała Nr VI-275/2019
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic położonych na terenie miasta i gminy Radzymin
 • Uchwała Nr VI-276/2019
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-277/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
 • Uchwała Nr VI-278/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok – wykonanie
 • Uchwała Nr VI-279/2019
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-280/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
 • Uchwała Nr VI-281/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr VI-282/2019
  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031
 • Uchwała Nr VI-283/2019
  w sprawie zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wołominie
 • Uchwała Nr VI-284/2019
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie wołomińskim
 • Uchwała Nr VI-285/2019
  w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresach Administracja i Wymiar Sprawiedliwości
 • Uchwała Nr VI-286/2019
  w sprawie zmieniająca Uchwałę nr VI-199/2019 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania członków komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
 • Uchwała Nr VI-287/2019
  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dyrektorowi Zespołu Szkół w Tłuszczu z siedzibą przy ul. Radzymińskiej 2
 • Uchwała Nr VI-288/2019
  w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należności budżetowych za III kwartał 2019 roku
 • Uchwała Nr VI-289/2019
  w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia postępowania w celu wyboru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych za Powiatu Wołomińskiego (za lata 2019-2021) i Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie (za lata 2019-2020)
 • Uchwała Nr VI-290/2019
  w sprawie udzielenia upoważnień pracownikom Starostwa Powiatowego w Wołominie do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu
 • Uchwała Nr VI-291/2019
  w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok

Wytworzył lub odpowiada za treść:Zarząd Powiatu Wołomińskiego, data: 01.10.2019 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 25.10.2019 r., godz. 12.05
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 25.10.2019 r., godz. 12.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.10.2019 r., godz. 12.05Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 2127 razy.