Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Grudzień


Podstrony:
 • Uchwała Nr VI-327/2019
  w sprawie w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu zmian Wołomińskiego na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-328/2019
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-329/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
 • Uchwała Nr VI-330/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr VI-331/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
 • Uchwała Nr VI-332/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr VI-333/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
 • Uchwała Nr VI-334/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr VI-335/2019
  w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019
 • Uchwała Nr VI-336/2019
  w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019 - wykonanie
 • Uchwała Nr VI-337/2019
  w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2019
 • Uchwała Nr VI-338/2019
  w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2019 - wykonanie
 • Uchwała Nr VI-339/2019
  w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019
 • Uchwała Nr VI-340/2019
  w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019 - wykonanie
 • Uchwała Nr VI-341/2019
  w sprawie w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu zmian Wołomińskiego na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-342/2019
  w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej
 • Uchwała Nr VI-343/2019
  w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej - wykonanie
 • Uchwała Nr VI-344/2019
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-345/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
 • Uchwała Nr VI-346/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr VI-347/2019
  w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019
 • Uchwała Nr VI-348/2019
  w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019 - wykonanie
 • Uchwała Nr VI-349/2019
  w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2019
 • Uchwała Nr VI-350/2019
  w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2019 - wykonanie
 • Uchwała Nr VI-351/2019
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu zmian Wołomińskiego na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-352/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
 • Uchwała Nr VI-353/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
 • Uchwała Nr VI-354/2019
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-355/2019
  w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych, motywacyjnych i za warunki pracy dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
 • Uchwała Nr VI-356/2019
  w sprawie przyjęcia Procedury wprowadzenia wspólnej obsługi finansowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie
 • Uchwała Nr VI-357/2019
  w sprawie wydania opinii dotyczącej zmiany kategorii dróg na terenie Miasta Stołecznego Warszawy
 • Uchwała Nr VI-358/2019
  w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie Pomoc społeczna pn.: Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy typu B dla 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Uchwała Nr VI-359/2019
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-360/2019
  w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-361/2019
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
 • Uchwała Nr VI-362/2019
  zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok – wykonanie
 • Uchwała Nr VI-363/2019
  zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-364/2019
  zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-365/2019
  zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-366/2019
  zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-367/2019
  wyrażenia opinii w sprawie Regulaminu działalności Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim
 • Uchwała Nr VI-368/2019
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020 – 2022 zadania publicznego w zakresie Turystyka pn.: Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturaikultura.com.pl
 • Uchwała Nr VI-369/2019
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020 – 2022 zadania publicznego w zakresie Pomoc społeczna pn.: Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia – prowadzenie Domu Samotnej Matki
 • Uchwała Nr VI-370/2019
  ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych
 • Uchwała Nr VI-371/2019
  przyjęcia Regulaminu Parkingu Niestrzeżonego przy Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3
 • Uchwała Nr VI-372/2019
  zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wołominie
 • Uchwała Nr VI-373/2019
  wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
 • Uchwała Nr VI-374/2019
  rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019
 • Uchwała Nr VI-375/2019
  rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019 - wykonanie
 • Uchwała Nr VI-376/2019
  zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-377/2019
  przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
 • Uchwała Nr VI-378/2019
  ustalenia planu finansowego wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
 • Uchwała Nr VI-379/2019
  opracowania budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2020 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
 • Uchwała Nr VI-380/2019
  ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2020

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Magdalena Olejasz, data: 19.12.2019 r., godz. 11.38
Ostatnia aktualizacja:Magdalena Olejasz, data: 19.12.2019 r., godz. 11.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.12.2019 r., godz. 11.38Magdalena OlejaszDodanie strony

Strona oglądana: 2088 razy.