Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zarządzenie Nr 5/2009 Starosty Wołomińskiego z dnia 02.02.2009 r.

w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Wołominie.
Zarządzenie Nr 5/09
Starosty Wołomińskiego
z dnia 2 lutego 2009 roku


w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Wołominie.

Na podst. art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z § 3 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Wołominie, zarządzam co następuje:


§ 1
Powołuję Komisję Rekrutacyjną do wyłonienia kandydata na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w następującym składzie:
1)Maciej Urmanowski – przewodniczący komisji,
2)Marek Szafrański – członek komisji,
3)Maciej Burakowski – członek komisji,
4)Aneta Piotrowska – członek komisji
5)Eugenia Gawkowska – sekretarz komisji.


§ 2
1.Zadaniem Komisji jest przygotowanie i przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze określone w §1.
2.Zarządzam pierwsze posiedzenia komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie na dzień 05.02.2009 r. godz. 14.00


§ 3
Do obowiązków przewodniczącego komisji należy:
1.kierowanie pracami komisji,
2.wyznaczanie terminów spotkań komisji wg potrzeb,
3.sporządzenie i przedstawienie do akceptacji Starosty Wołomińskiego protokółu z prac komisji.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 19.02.2009 r., godz. 08.30
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 19.02.2009 r., godz. 08.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.02.2009 r., godz. 08.30Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 961 razy.