Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zarządzenie Nr 8/2009 Starosty Wołomińskiego z dnia 09.02.2009 r.

w sprawie: powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej na: Zadanie 1: rozbudowę ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej w Wołominie (droga nr 4360W), Zadanie 2: przebudowę ul. Norwida w Radzyminie (droga nr 4304W).
Zarządzenie Nr 8/09
Starosty Wołomińskiego
z dnia 9 lutego 2009 roku

w sprawie: powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej na:
Zadanie 1: rozbudowę ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej w Wołominie (droga nr 4360W),
Zadanie 2: przebudowę ul. Norwida w Radzyminie (droga nr 4304W).


Na podst. art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), zarządzam co następuje:§ 1

Powołuję Komisję w składzie:
FUNKCJA W KOMISJI/IMIĘ I NAZWISKO/ZADANIA W KOMISJI

Przewodnicząca/Ewa Łuczyk/Analiza i ocena ofert, a w szczególności: przedstawienie kierownikowi jednostki propozycji wykluczenia wykonawców, odrzucenia ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania/ przeprowadzenie negocjacji

Członek/Adam Marcinkiewicz/Analiza i ocena ofert, a w szczególności sprawdzenie formularzy cenowych lub innych dokumentów/ przeprowadzenie negocjacji

Członek/Bronisława Bożena Borkowska/Analiza i ocena ofert, a w szczególności sprawdzenie formularzy cenowych lub innych dokumentów/ przeprowadzenie negocjacji

Sekretarz/Wioleta Rolek/Analiza i ocena ofert pod względem formalnym, a w szczególności sporządzenie dokumentacji postępowania, obsługa administracyjno-biurowa/przeprowadzenie negocjacji


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 17.03.2009 r., godz. 13.41
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 17.03.2009 r., godz. 13.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.03.2009 r., godz. 13.41Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 963 razy.