Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zarządzenie Nr 14/2009 Starosty Wołomińskiego z dnia 24.02.2009 r.

w sprawie:powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na adaptację pomieszczeń w Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 z przeznaczeniem na sale technologiczne dla potrzeb Technikum Hotelarstwa w ramach programu: „Poprawa jakości nauczania w Powiecie Wołomińskim poprzez modernizację i wyposażenia infrastruktury oświatowej” – II etap.
Zarządzenie Nr 14/09
Starosty Wołomińskiego
z dnia 24 lutego 2009 roku

w sprawie: powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na adaptację pomieszczeń w Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85 z przeznaczeniem na sale technologiczne dla potrzeb Technikum Hotelarstwa w ramach programu: „Poprawa jakości nauczania w Powiecie Wołomińskim poprzez modernizację i wyposażenia infrastruktury oświatowej” – II etap.

Na podst. art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), zarządzam co następuje:§ 1

Powołuję Komisję w składzie:

FUNKCJA W KOMISJI/IMIĘ I NAZWISKO/ZADANIA W KOMISJI

Przewodnicząca/Ewa Łuczyk/Analiza i ocena ofert, a w szczególności: przedstawienie kierownikowi jednostki propozycji wykluczenia wykonawców, odrzucenia ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania/ przeprowadzenie negocjacji

Członek/Robert Rasiński/Analiza i ocena ofert, a w szczególności sprawdzenie formularzy cenowych lub innych dokumentów/ przeprowadzenie negocjacji

Członek/Andrzej Ferdyn/Analiza i ocena ofert, a w szczególności sprawdzenie formularzy cenowych lub innych dokumentów/ przeprowadzenie negocjacji

Sekretarz/Wioleta Rolek/Analiza i ocena ofert pod względem formalnym, a w szczególności sporządzenie dokumentacji postępowania, obsługa administracyjno-biurowa/przeprowadzenie negocjacji


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 17.03.2009 r., godz. 14.01
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 17.03.2009 r., godz. 14.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.03.2009 r., godz. 14.01Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 941 razy.