Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zarządzenie Nr 53/2009 Starosty Wołomińskiego z dnia 20.05.2009 r.

w sprawie: zmian w zakresie przyjętych zasad rachunkowości oraz zmian w Zakładowym Planie kont dla budżetu Powiatu oraz jednostki budżetowej – Starostwa Powiatowego w Wołominie.
Zarządzenie Nr 59/09
Starosty Powiatu Wołomińskiego
z dnia 20 maja 2009 r.

w sprawie: zmian w zakresie przyjętych zasad rachunkowości oraz zmian w Zakładowym Planie kont dla budżetu Powiatu oraz jednostki budżetowej – Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.) a także Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2006 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu Państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142 poz. 1020) zmienionego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2008 (Dz. U. Nr 72 poz. 422) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 112 poz. 761) zarządzam co następuje:


§ 1

W załączniku Nr 3 do Zarządzenia Nr 40/2002 z dnia 21 czerwca zmienionym Zarządzeniem Nr 76/2005, Nr 82/2006, Nr 108/2008 w planie kont dla jednostki budżetowej Starostwa dodaje się konto pozabilansowe „930 – wydatki strukturalne” wraz z opisem.
„Służy do ewidencji wydatków strukturalnych, ewidencja analityczna prowadzona jest wg szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych”.


§ 2

Wykonanie zarządzania powierza się Skarbnikowi Powiatu..


§ 3

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 20.05.2009 r., godz. 13.33
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 20.05.2009 r., godz. 13.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.05.2009 r., godz. 13.33Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1147 razy.