Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zarządzenie Nr 36/2009 Starosty Wołomińskiego z dnia 17.04.2009 r.

w sprawie: powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę urządzeń kolidujących z rozbudową drogi Nr 4361W ul. Lipińska w Wołominie (od ul. Sikorskiego do Al. Niepodległości) z podziałem na zadania: Zad. 1: przebudowa urządzeń i linii energetycznych, Zad. 2: przebudowa urządzeń i linii telekomunikacyjnych.
Zarządzenie Nr 36/09
Starosty Wołomińskiego
z dnia 17 kwietnia 2009 roku

w sprawie: powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę urządzeń kolidujących z rozbudową drogi Nr 4361W ul. Lipińska w Wołominie (od ul. Sikorskiego do Al. Niepodległości) z podziałem na zadania:
Zad. 1: przebudowa urządzeń i linii energetycznych,
Zad. 2: przebudowa urządzeń i linii telekomunikacyjnych.

Na podst. art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), zarządzam co następuje:§ 1
Powołuję Komisję w składzie:
FUNKCJA W KOMISJI/IMIĘ I NAZWISKO/ZADANIA W KOMISJI

Przewodnicząca/Ewa Łuczyk/Analiza i ocena ofert, a w szczególności: przedstawienie kierownikowi jednostki propozycji wykluczenia wykonawców, odrzucenia ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania/ przeprowadzenie negocjacji

Członek/Adam Marcinkiewicz/Analiza i ocena ofert, a w szczególności sprawdzenie formularzy cenowych lub innych dokumentów/ przeprowadzenie negocjacji

Członek/Bronisława Bożena Borkowska/Analiza i ocena ofert, a w szczególności sprawdzenie formularzy cenowych lub innych dokumentów/ przeprowadzenie negocjacji

Sekretarz/Wioleta Rolek/Analiza i ocena ofert pod względem formalnym, a w szczególności sporządzenie dokumentacji postępowania, obsługa administracyjno-biurowa/przeprowadzenie negocjacji


§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 02.06.2009 r., godz. 12.23
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 02.06.2009 r., godz. 12.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.06.2009 r., godz. 12.23Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 927 razy.