Numer ogłoszenia: 42847 - 2014; data zamieszczenia: 28.02.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 61938 - 2014 data 21.02.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie, tel. 7874301,03,04 w. 152, fax. 0-22 7765093.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: